Hospitaler

Spareplan kan koste 40 job

LO Brønderslev advarer amt mod spareplan

BRØNDERSLEV:LO Brønderslev er bekymret for det sparekatalog, som amtets politikere arbejder med netop nu. LO-folkene har regnet på tallene, og er nået frem til, at det alene i Brønderslev Kommune vil koste cirka 40 stillinger, hvis besparelserne gennemføres. - Vi har fundet en del steder, som foruroliger os. Hvis der nedlægges 50 sengepladser på sygehuset, og køkkkenet på psykiatrisk sygehus nedlægges eller omlægges vil det koste stillinger. Desuden er boenheden Skovbrynet også på amtets spareliste, siger LO-formand Kurt Kristensen og konstaterer, at i omegnen af 40 stillinger er på spil. Han understreger dog, at der fortsat er tale om et sparekatalog - et oplæg fra amtets side. Et andet punkt i sparekataloget, der bekymrer LO Brønderslev er muligheden for, at Arbejdsmedicinsk klinik i Aalborg nedlægges og rykker ud af amtet. - Arbejdstilsynet er jo rykket ud af amtet og regeringen har sat BST på vågeblus. Forsvinder Arbejdsmedicinsk klinik, er det farvel til den sidste institution i amtet, vi har til at værne om vores arbejdsmiljø - og så ser det sløjt ud i Nordjylland. Harme Gert Henriksen, der er med i LO Brønderslevs miljøudvalg bakker formandens synspunkter op. - Nedlægges klinikken har vi ikke længere arbejdsmedicinere tilbage i Nordjylland. Det vil være et stor forringelse, hvis de over 700 nordjyske patienter skal betjenes udenfor amtet. LO Brønderslev forudser samtidig, at den forebyggende indsats på arbejdspladserne forsvinder, hvis institutionen flyttes væk fra amtet. - Hvis en person bliver syg, har tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen ret til at henvise til Arbejdsmedicinsk Klinik. Man kan få læger til at udrede sin sygdom og besøge virksomheden, så lægen kan vurdere, om forholdene kan forbedres, så andre ikke kommer til skade, forklarer Gert Henriksen og tilføjer, at LO for år tilbage var aktiv i oprettelsen af klinikken. - Det gør os harme, hvis man vil ødelægge den. Selvfølgelig er den vigtig for arbejdsmarkedet. Den blev lavet som en forebyggende sygehusafdeling, der var urørlig. I dag er den en integeret del af sygehuset, og derfor ryger den med i besparelseskataloget. Skattestop Kurt Kristensen mener, at skattestoppet begynder at sætte sine spor - både lokalt og regionalt. Og han erkender, at LO Brønderslev ikke kan fjerne de sorte spareskyer, der hænger over amt og kommune: - Det eneste vi kan gøre er at fortælle folk, hvad regeringen er i færd med. Vi kan bare advare mod en farlig udvikling. Ikke mange borgere læser i amtets sparekatalog. Og pludselig er besparelserne måske politisk vedtaget, tilføjer Kurt Kristensen. Gert Henriksen supplerer: - Trækker man tæppet væk under kommunen i dag, er det ikke let at rejse sig igen om fem år. Gert Henriksen ser fare i en centralisering, der flytter funktioner og arbejdspladser væk fra Brønderslev. - Jo flere sevicefunktioner vi mister, des svagere står Brønderslev Kommune den dag vi får en ny kommunalreform. Så kan folk med rette sige, at Brønderslev ikke længere er en kommune, fordi byen er blevet splittet op mellem Brønderslev og Hjørring.