Spareplaner rammer handicappede

18 voksne handicappede, der i dag er tilknyttet den selvejende institution PMU i Sindal, kommer til at opleve store besparelser.

Fremover skal kun bruges mellem en fjerdedel og en sjettedel af de midler til at klarlægge deres arbejdsevne og beskæftige dem, som man hidtil har brugt. Der skal også spares 20 procent på botilbuddet om måneden. Frederikshavn Kommune betaler mellem 19.000 kr. og 32.000 kroner om måneden pr. elev. Det beløb mener kommunen at kunne nedbringe til 5105 kroner om måneden. Det fremgår af en redegørelse og beregninger, som politikerne i Arbejdsmarkedsudvalget har fået fremlagt i denne uge, og som de har givet embedsmændene grønt lys til at arbejde videre med. Men den oplysning har forældrene til de handicappede unge aldrig fået, selvom de flere gange har henvendt sig til kommunen i løbet af sommeren. De unge har såkaldte psykisk funktionsnedsættelse, hvilket betyder, at de kun kan klare hverdagen som udeboende og møde på arbejde, hvis de får daglig støtte af pædagoger. I midten af juli fik de unge i et brev at vide, at deres tilknytning til PMU ophører med udgangen af september, og at man i øvrigt ville give dem et nyt tilbud i Frederikshavn Kommune. Der stod intet om, hvor de fremover skal bo eller noget om, hvor de skal møde på arbejde. Formand for arbejdsmarkedsudvalget Jørn Larsen understreger, at intet er besluttet endnu, og at fra nu af vil man informere de unge og deres forældre om planerne. - Men vi skal finde besparelser på budgettet, og når embedsmændene mener, at der kan spares 4,6 millioner på, at vi selv opretter et bo- og erhvervstilbud, så skal det undersøges, siger Jørgen Larsen. Læs mere om sagen i NORDJYSKE Stiftstidende søndag