Lokalpolitik

Spareplaner rokker ikke ved musikhus

Dansk Folkeparti melder fra til amtsaftale om et Musikkens Hus

AALBORG:Selv om amtsrådet skal finde beparelser for 140 millioner kroner i forbindelse med budgetlægningen for 2004, så bliver der ikke rokket ved amtets planer om at bidrage til et Musikkens Hus i Aalborg. Det er i hvert fald holdningen hos amtsborgmester Orla Hav (S), og i den opfattelse ser han ud til at have bred støtte. Kun Dansk Folkepartis Kurt Borregaard, siger klart fra. Dermed er det næsten givet, at et forlig om amtets økonomi for 2004 næppe kommer til at omfatte Dansk Folkeparti. Kurt Borregaard betegner støtten til Musikkens Hus som luksus. Han har svært ved at affinde sig med udsigten til nedskæringer inden for psykiatrien og det sociale områder, ligeom hf og vokseundervisning på VUC bliver ramt. - Jeg ville hellere bruge pengene på de områder, hvor der nu skal skæres, end til et Musikkens Hus, siger Kurt Borregaard. Amtsrådets politiske grupper har haft budgetforslaget til førstebehandling, og drøftelserne om en politisk forlig er indledt. Der er dog næsten tre uger til, at amtsrådet endeligt skal godkende 2004-budgettet. - Der er nogle felter inden for sundhedsområdet, som vi skal finde penge til. Opgaven er så at klare det på en måde, så det ikke går for hårdt ud over forskellige grupper af borgere. Men samtidig mener jeg, at det er vigtigt, at der stadig på budgetter er penge, der fortsat sikrer en udvikling i Nordjylland, siger Orla Hav. Han nævner Musikkens Hus som et sådant område, men han peger på, at der også er andre felter, der kan bidrage til udvikling og til, at der bliver skabt arbejdspladser: - Vi har et Forskningens Hus i sygehusregi, som bidrager til en udvikling af det bioteknologiske miljø, og det er også noget der kan omsættes i arbejdspladser. Selv om vi skal finde store besparelser, så mener jeg, at det er vigtigt, at der er er midler til udvikling i landsdelen. En del af besparelserne i 2004 skal bidrage til finansiering af sygehusområdet. Her peger amtsborgmesteren på, at amtet af regeringen er bundet op på forskellige forpligtelser: - Besparelserne vil ramme forskellige områder. Vi prøver f.eks. at undgå at sociale klienter og specialundervisning bliver berørt. Men helt fri tror jeg ikke, at de områder kan gå. De senste dage er det kommet frem, at krisecentret i Frederikshavn og Fjerritslev Gymnasium ser ud til at klare frisag, ligesom de i nogen tid har været kendt, at Arbejdsmedicinsk Klinik og Hospice Kamilianergaarden i Aalborg alligevel ikke lukker. Hvordan hovedparten af de 140 millioner kroner skal findes holder amtspolitikerne stadig som en hemmelighed, selv om der synes at være nogenlunde enighed om, hvordan mere end 80 procent af pengene skal findes. Orla Hav holder stadig kortene tæt ind til livet, og han bliver bakket op af næsten hele amtsrådet. Kun Venstres Jørgen Østergaard har kritiseret amtsrådets lukkethed omkring besparelser, og han bekræftede i går, at en lukning af krisecentret i Frederikshavn er taget af bordet. Jørgen Østergaards åbenmundethed bliver dog kritiseret at en stor del af amtsrådets øvrige medlemmer, og Jørgen Østergaard står nu til en kammeratelig samtale hos Venstre gruppeformand Niels Kristian Kirketerp. også Dansk Folkeparti Kurt Borregaard bakker op om kritikken af Jørgen Østergaard: - Vi havde givet hinanden ord på, at vi ikke ville komme med oplysninger om vores forhandlinger om en budgetaftale, siger Kurt Borregaard. Jørgen Østergaard hefter sig ved, at amtsborgmesteren selv stort set har bekræftet, at krisecentret i Frederikshavn ikke lukker. Den udlægning afviser Orla Hav dog: - Jeg har sagt, at de ikke så ud til at behøve at være så nervøse. Men det er jo sådan, at hvis ,der er nogle, der melder fra under forhandlingerne, så kan det helt ændre situationen. Nogle har om forskellige emner sagt, at det er hjerteblod for dem. Men i de øjeblik, der er nogle der vælger at forlade forhandlingerne, så kan de emner helt forsvinde ud af drøftelserne. Og de politiske grupper ved godt, at sådan er det, siger Orla Hav. Venstre-manden Jørgen Østergaard kan dog glæde sig over støtte fra Enhedslisten, der ikke er repræsenteret i amtsrådet: - Det er rystende, at amtsrådets medlemmer nægter at indgå i en offentlig debat om amtets sparekatalog og borgerne må så gætte sig til, hvilke nedskæringer, der er bred enighed om, og hvilke dele af kataloget, der reelt er opgivet. Amtspolitikerne har valgt at skjule sig bag embedsmændene. Det er både usympatisk og udemokratisk, mener Per Clausen, der er amtsrådskandidat for Enhedslisten.