EMNER

Spareplanerne er skrinlagt

Fire partier er gået sammen om at finde en anden løsning

FARSØ KOMMUNE: - Det har absolut gjort et stort indtryk på os, at både forældre og pædagoger har protesteret så voldsomt mod de spareplaner, vi havde for pasningsområdet. - Det viser os, at man virkelig er bekymret for børnene. Det siger Farsø Kommunes borgmester H.O.A. Kjeldsen (V). Og protesterne har allerede haft en effekt, for Venstre, Konservative, Socialdemokraterne og Farsølisten har indgået et forlig, hvor man er blevet enige om at reducere besparelserne ganske kraftigt. - Belsatningsgraden er på både børnehaverne og skolefritidsordningen blevet sat ned fra 10,5 til 10,0, og det betyder i praksis, at der skal findes to timer i hver af institutionerne, siger H.O.A. Kjeldsen. - Nu er det institutionerne selv, som prioriterer hvor timerne skal findes, men jeg vil da gerne gætte på, at man finder timerne på de såkaldte ud-af-huset aktiviteter, siger borgmesteren. I praksis betyder de nye tal, at Farsø-forliget finder besparelser for 232.500 kroner andre steder i det kommunale budget. Man vælger blandt andet at spare 75.000 kroner på annoncering, ligesom konsulenttimerne bliver skåret med 50.000 kroner. I alt finder man 225.000 kroner på besparelser, og forskellen på de 7500 kroner bliver nok ikke den største opgave for administrationen at finde. - Men det er den kommunale vækstramme på 0,6 procent, som gør at vi skal spare og ikke må gå ud over det budget, der er lagt, siger H.O.A. Kjeldsen.