Arbejdsløshed

Sparer 5,5 millioner på kontanthjælp

Mindreforbrug trods tilflytningen

FREDERIKSHAVN:Selv om tilstrømningen af kontanthjælpsmodtagere til Frederikshavn fra andre kommuner fortsætter, er det alligevel lykkedes at opnå en besparelse på 5,5 mio. kr. i forhold til de budgetterede kontanthjælpsudbetalinger. Frem til 1. september er forskellen på tilflyttede og fraflyttede kontanthjælpsmodtagere til kommunen opgjort til netto 80 tilflyttede. - At det alligevel er lykkedes os at holde os 5,5 mio. kr. under budgettet, skyldes at tilflytterne, så snart de viser sig, bliver sendt i aktivering, siger formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Jørn Larsen (S). - Efter de nye regler refunderes 65 pct. af kontanthjælpen af staten, hvis modtageren er i aktivering, mod en refusion på kun 35 pct., hvis der ingen aktivering er, hvilket er med til at forklare besparelsen, fremhæver Jørn Larsen. Giver kontanthjælpsmodtagerne ikke, som de har pligt til, møde til aktiveringen, modregnes det i kontanthjælpen, er samtidig parolen.