Tandpleje

Sparer på bisserne

Udvalg svinger sparekniven over sunde tænder

Politikerne i Social-.og sundhedsuvalget har besluttet at skære ned på udgifterne til sunde bisser. Årsagen er, at udvalget i forbindelse med en effektivisering sammen med de øvrige udvalgsområder i kommunen skal finde et samlet beløb på 4,5 mio. kr. Udvalgets andel løber op i 130.000 kr. I første omgang fandt udvalget 65.000 kr. Men derefter nægtede politikerne at accepetere flere effektiveringer på deres område. Tvunget til at svinge sparekniv Årsagen var den, at der ikke kun blev effektiverseret, men at også spareknive skulle svinges for at finde det rette beløb. På sidste byrådsmøde besluttede politikerne samlet set, at man ikke kun kunne finde de 4,5 mio. kr. ved at effektivisere. Der måtte også spares. Derfor har Social- og sundhedsuvalget nu været nødsaget til at svinge sparekniven. Det går helt konkret ud over rehabiliteringsområdet. Tænder og leder står for skud De kommunale tandlæger mister et beløb på 32.500 kr. om året, lige som også lederne på sundhedsområdet også bliver skåret ned med 37.500 kr. Helt konkret betyder det for ledernes vedkommende, at de penge, der er der er afsat til fælles ledelses- og personaleudvikling, ikke er der længere. Konsekvensen er ifølge forvaltningen, at den fælles kompetence daler, lige som en fælles fagdag for området aflyses. Politikerne forventer dog, at der vil være mulighed for at slanke systemet mere med effektiviseringer.