Redningsvæsen

Sparer på brandvæsnets beredskab

Kommunerne får færre penge til brandfolk og udstyr

AABYBRO:Der er lagt op til besparelser på brandvæsnets beredskab. Indenrigsministeriet har nemlig skåret i det beløb, som kommunerne via bloktilskuddet får til beredskabet med brandfolk, tendervogne og andet udstyr. Derfor skal Aabybro Kommunes beredskabskommission i slutningen af januar tage stilling til, om det skal betyde bl.a. reduceringer i antallet af brandfolk, der rykker ud til brandene, eller om der skal findes penge til at beholde det nuværende niveau andet steds i de kommunale budgetter. Derefter skal der i givet fald forhandles en ny aftale med Falck. Den nye bekendtgørelse fra ministeriet gør det også muligt for de kommunale beredskabskommissioner at afskaffe afgangstiderne fra brandstationerne. Det oplyste beredskabschef John Nielsen i sin nytårsparole på brandstationen på Peter Løths Vej i Aabybro. Han kom også ind på, at brandvæsnet 16. september blev kaldt ud til brand i en virksomhed på Bakmøllevej i Nørhalne, og det viste sig at være en prøvealarmering gennemført af redningsrådet. Kritik efter øvelse Opgaven blev ikke løst tilfredsstillende, hvorfor Indenrigsministeriet har bedt om at få en redegørelse fra Beredskabskommissionen. Redningsrådet anfører, at udrykningen afgik for sent fra brandstationen, og fremmødet på brandstedet var ikke tilfredsstillende, da køretøjerne ankom to minutter for sent. Tilgengæld var slukningsarbejdet upåklageligt. Men John Nielsen anfører, at der er en god forklaring på kritikken. - Den gang vi fastsatte vores udrykningstider blev Nørhalne, Birkelse, Biersted og Gjøl betegnet som tættere bebyggede områder, og det betød, at vores udrykningstid måtte være ti minutter efter de oplysninger, som redningsrådet har. Men disse mindre byer tilhører i virkeligheden ikke denne kategori, og derfor må vi have en udrykningstid på 15 minutter. Dermed lever vi op til kravene. Fremover er det kun Aabybro by, der betegnes som tættere bebygget område med en udrykningstid på 10 minutter, forklarerJohn Nielsen. Samtidig falder kravene om udrykningstider fra brandstationen bort med den nye bekendtgørelse fra ministeriet, tilføjer han. Desuden havde brandfolkene en juni morgen øvelse på Den Økologiske Landbrugsskole på Centralgården, som blev gennemført tilfredsstillende. Derudover kunne han sammen med brandfolkene se tilbage på et forholdsvis roligt år, som dog de seneste 14 dage har været præget af fem brande i bygninger, en skorstensbrand og et forureningsuheld de seneste 14 dage.