Børnepasning

Sparer på kørsel

Handicappede skal gå mellem hjem og dagtilbud.

Det kan være svært at tro, men når taxa- og buskørslen for de svært handicappede beboere i kommunens døgntilbud spares væk, opnås der faktisk en gevinst, både i form af mere motion til de handicappede medborgere, det drejer sig om, og en bedre udnyttelse af personalets ressourcer. Opsigelsen af den hidtidige aftale med Nordjyllands Trafikselskab (NT) er blot et enkelt element i en større omstrukturering indenfor handicapområdet, som træder i kraft i forbindelse med udmøntningen af Brønderslev Kommunes budget for 2011. Og eksemplet skal ses som noget positivt, mener formand for kommunens social- og sundhedsudvalg, Thomas Krog, SF. - Vi så at sige "ryster posen" for at se, hvor vi kan gøre det bedre, og det her er absolut en af de bedre besparelser, fordi vi både finder de penge, vi skal bruge, og samtidig udvikler tilbuddene til brugerne, så der bliver en bedre sammenhæng mellem døgntilbuddene og dagtilbuddene, siger Thomas Krog. At bus- og taxakørslen forsvinder, betyder for eksempel, at beboere på eksempelvis bostedet for svært fysisk og psykisk handicappede, Nordstjernen, fremover skal gå eller cykle til de daglige aktiviteter i A-huset på Nordens Allé. Planen er, at de for eksempel skal følges af en medarbejder fra døgntilbuddet. Trygt og overskueligt - På den måde sikrer vi trygheden og overskueligheden, samtidig med at det er sundt for den enkelte beboer selv at gå, frem for at køre de 300 meter i taxa. Endelig kommer vi til at bruge personalets tid mere aktivt sammen med beboerne, i stedet for at personalet måske bliver tilbage på bostedet og udfører noget praktisk eller administrativt arbejde, når beboerne er kørt, siger Thomas Krog. Han udelukker dog ikke, at enkelte beboere kan være så handicappede, at det ikke giver mening at deltage i aktiviteterne i et dagtilbud. - Vi har jo også ældre beboere, der ikke skal i dagtilbud, men så kan der i stedet blive tale om hjemmebeskæftigelse, siger Thomas Krog. Her er, med politikernes ord, for én gangs skyld tale om en besparelse, som i sidste ende giver en bedre udnyttelse af ressourcerne. Det er også planen, at tilknytte en fysioterapeut fast til kommunens samlede dag- og døgntilbud på handicapområdet, Hidtil har det været sådan, at den enkelte borger visiteres til en vederlagsfri fysioterapiydelse hos en privatpraktiserende fysioterapeut. - Med ansættelsen af en fast fysioterapeut vil det sikre kontinuiteten og samarbejdet omkring den enkelte borger, idet vedkommende indgår i den samlede personalegruppe, siger Thomas Krog. Foruden de mest plejekrævende borgere i boformerne Nordstjernen og Cassiopeia vil den nye ordning også omfatte beboerne i bofællesskaberne på Brandur Allé og i Hedelundsgade samt på Lundagervej i Dronninglund. Stadig buskørsel Det er klart, at ikke alle nødvendigvis skal ud at gå eller cykle for at komme fra bopælen til dagtilbuddet og hjem igen. Afhængigt af, hvad der mest hensigtsmæssigt for den enkelte borger samt afstanden mellem bolig og dagtilbud, kan der også blive tale om at køre i bus, enten offentlig transport eller med en bus, som dagtilbuddet selv råder over. I alt spares der med de planlagte omstruktureringer på årsbasis godt 1,1 mio. kr. Heraf udgør de 650.000 kr. besparelsen på den opsagte aftale med NT. Af den samlede besparelse er det dog kun de 574.000 kr., der ryger direkte i Brønderslev Kommunes egen kasse, da det resterende beløb skal tilbagebetales i form af lavere ydelse fra de kommuner, der har borgere boende i botilbuddene.

Forsiden