Lokalpolitik

Sparer på svage borgere

NORDJYLLAND:1300 brugere og beboere - udviklingshæmmede og psykisk syge - i Region Nordjyllands institutioner risikerer at få skåret ned i hjælpen til at klare sig. De nordjyske kommuner er så økonomisk tynget, at de nu presser regionen, som driver flere specialiserede tilbud for kommunerne. Sparekravet fra kommunerne er, at taksterne skal sættes ned med fem procent. - Brugerne får en ringere behandling. Det er stærkt bekymrende, fastslår regionsformand Ulla Astman (S) og tilføjer, at regionen ikke kan gøre andet end at efterkomme kommunernes krav. Det er nemlig kommunerne, der bestemmer serviceniveauet. Ulla Astmans partifælle, borgmester i Hjørring, Finn Olesen (S) siger: - Så galt behøver det ikke at gå. Vi finansierer eksempelvis også tomme pladser. Tingene kunne måske gøres anderledes, uden at det går ud over de borgere, der har brug for hjælp, siger han, men tilføjer: - Det er klart, at en fem procent reducering vil kunne mærkes.