Skagen

Sparer1,6 mio.

SKAGEN KOMMUNE: I forhold til de penge, der er til rådighed, skal børne- og kulturudvalget næste år spare 1,6 millioner kroner. - Det gør vi så, konstaterer udvalgets formand, Karsten Hemmingsen (V). Han afviser at fortælle noget om, hvordan det skal lade sig gøre. Men han regner med, at besparelserne bliver jævnt fordelt, og at de færre penge vil komme til at berøre både skolevæsenet og børnepasning. - Det er klart, at med faldende børnetal, bliver der også brug for færre medarbejdere, udtaler Karsten Hemmingsen. På nuværende tidspunkt tror han ikke, at der bliver fyret folk. Måske kan reduktionen i antal ansatte ske ved naturlig afgang. Børne- og kulturudvalget skal holde sig inden for et rammebløb på 136.834.000 kroner. toen