Sparerunde er allerede overhalet af socialudgifter

Socialudvalget har søgt tillægsbevilling på knap 3,5 mio. kr., men må selv styre sig ud af de styrbare udgifter, mener økonomiudvalget

Socialforhold 6. september 2002 08:00

SKØRPING: Selv om byrådet i Skørping Kommune netop har vedtaget en spareplan, der skulle høvle udgifter på knap 800.000 kr. af årets budget, må økonomien fortsat justeres i den anden retning. Økonomirapporten for årets andet kvartal har nemlig fået socialudvalget til at søge en tillægsbevilling på hele 3.477.000 kr. I økonomiudvalgets dagsorden så det hele ellers tilforladeligt ud. Efter beskedne justeringer i udvalgene så det ud til, at man kunne give en såkaldt negativ tillægsbevilling på 2.244.000 kr. Det vil sige, efter årets foreløbige forbrug kunne byrådet forvente at have dette beløb til overs i forhold til årets budget. Men da dagsordenteksten blev lavet, havde man endnu ikke fået nogen melding fra socialudvalget. Den viste sig at vælte det hele. - Du får ikke nogen tal endnu, men der var i hvert fald flertal for at indstille, at der kun gives tillægsbevilling til de ikke-styrbare områder. Resten må de selv finde i socialudvalget, siger borgmester Børge Olsen (S), som selv hører til dette flertal i økonomiudvalget. Derimod kunne hans partifæller Helle Astrup og Flemming Møller Mortensen ikke støtte indstillingen. Formentlig fordi de begge også er medlemmer af socialudvalget. Det bliver byrådet, der skal afgøre sagen på onsdag. Til gengæld var der enighed i økonomiudvalget om at slette en af de besparelser på 2002-budgettet, som alle 17 medlemmer ellers stemte for på byrådets augustmøde. Man kan nemlig ikke nå at spare 96.000 kr. allerede i år på at reducere antallet af sygeplejersker i nattevagt. - Det er en dum fejl, vi har lavet. Besparelsen kan først få virkning fra 2003, forklarer Børge Olsen. Økonomiudvalget har godkendt forvaltningens foreløbige planer for, hvordan sparerunden i øvrigt skal udmøntes. Der skal nedlægges en halv stilling i skatteforvaltningen. Stillingen som IT-projektchef nedlægges, men ændres i første omgang til en projektansættelse i et halvt år, så et afgrænset projekt kan færdiggøres. Den ledige stilling i teknisk forvaltning besættes ikke foreløbig, men indgår i den samlede løsning på spareopgaven, som forvaltningen så vil komme med forslag til på økonomiudvalgets oktobermøde. Mens man altså knap er færdige med at få styr på 2002-budgettet, skal 2003-budgettet vedtages allerede i oktober. Økonomiudvalgets indstilling til byrådets førstebehandling i næste uge opererer med et overskud på den ordinære drift på knap 15 millioner kr. og et likviditetsoverskud på tre millioner kr., som vil kunne lægges i kassen ved udgangen af 2003. Et enigt økonomiudvalg har også indstillet, at der indføres lønsumsstyring overalt i de kommunale institutioner fra 1. januar. - Det har vi haft på rådhuset i flere år, og vi indførte det på ældrecentrene sidste år. Det går ud på, at man ikke budgetterer efter en fast normering og et fast antal timer, men efter en fast samlet lønsum, forklarer Børge Olsen. Traditionen tro mødes alle byrådets politiske grupper på rådhuset inden andenbehandlingen af budgettet for at finde ud af, om der kan indgås forlig. Dette forhandlingsmøde finder i år sted 26. september, og dagen efter kl. 12 er sidste frist for at indlevere ændringsforslag til budgettet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...