Sparsom reparation af skoler

Skrabet vedligeholdelse af bygninger indtil rapport viser hvor der skal sættes ind

FJERRITSLEV:Nye vinduer og tagrender, maling til mure og døre, fornyelse af slidte tæpper og gulve, bedre belysning og isolering, nyt cykelskur og renovering af hele klasselokaler. Det er bare nogle af de mange ønskede bygningsforbedringer på de fem folkeskoler i Fjerritslev Kommune, kom det frem ved det årlige bygningssyn her i foråret. Skulle alle de ønskede reparationer udføres, ville det koste i omegnen af 1,2 mio. kr.. Og det er et problem, for der er mindre end en tredjedel af beløbet til rådighed på budgettet, 383.000 kr. Børne- og kulturudvalget har derfor besluttet, at pengene skal bruges, hvor det er mest nødvendigt, og dermed følges den prioritering, som kommunens bygningsinspektør, Per Nielsen, har oplistet efter bygningssynet. Det betyder, at der i første omgang bruges 50.000 kr. på Hjortdal Skole til udvendig maling, diverse reparationer og en ny foldedør i indskolingsordningen. Her var yderligere ønsker for 50.000 kr., især til reparationer i gymnastiksalen. På Trekronerskolen bruges 76.000 kr. til nye tagrender, udvendig maling, lydisolering i skolefritidsordningen og diverse reparationer. Ønsker for 269.000 kr. må udskydes indtil videre, blandt andet udskiftning af vinduer og gulvtæpper i biblioteket. Ørebroskolen får nyt lys på parkeringspladsen og udført diverse reparationer for i alt 42.000 kr., og et ønske om et nyt cykelskur, så den gamle kælder kan lukkes af og dermed spare varme, vil politikerne forsøge at løse. Andre ønsker for 100.000 kr. må vente, blandt andet ny gulvbelægning i kælderen og på trapperne. På Thorup-Klim Skole bliver der råd til at afslibe og lakere gymnastiksalens gulv, og en dør og et vindue skiftes i skolefritidsordningen. Ialt repareres her for 58.000 kr., mens andre reparationer for 160.000 kr. må vente, for eksempel nye toiletter. På kommunens største skole i Fjerritslev er der ønsker om at få repareret bygninger for 343.000 kr., ud over en liste af andre ønsker, som ikke er beløbssat. Her får skolen en pose penge med 134.000 at gøre godt med til diverse reparationer. Så bliver det op til ledelsen at fordele dem, hvor de gør mest gavn. Afventer rapport Fra kulturudvalget siger Carla Madsen (S), at udvalget har fulgt den bygningssagkyndiges vurdering, og at hun og hendes kolleger i udvalget man godt ved, at større forbedringer trænger sig på, for eksempel omkring varmestyring og ventilation på flere af skolerne. - Vi afventer resultatet af den undersøgelse, som vi har sat i værk om bygningstilstanden i skolerne.. Der kommer en rapport før efteråret, og den vil blive brugt i budgetforhandlingerne, så nogle af tingene måske kan blive løst næste år, gør Carla Madsen opmærksom på. Hun tilføjer, at det på den måde kan arbejdes for at få en ret kostbar varmestyring på både Fjerritslev Skole og Trekronerskolen med på budgettet for 2004. Også andre store reparationer truer forude på skolerne. Blandt andet fremhæver ledelsen på Fjerritslev Skole, at hovedbygningen og den gamle gymnastiksal står til forfald, hvis ikke snart tagene renoveres. Komunalbestyrelsen bevilgede tidligere på året 200.000 kr. til den omtalte analyse af institutionsbyggeriet i kommunen.