Spatbenet og spæd

TEATER Mark Twain: "Adam og også Eva" Det er ikke noget velskabt barn, Jonathan Paul Cook med sin bearbejdelse af Mark Twains 110 år gamle humoristiske dagbogsfortællinger "Adams dagbog" og "Evas dagbog" har skabt. Det savner ganske enkelt den fornødne dramatiske nerve, selv om det er pudset af og søgt solgt som en vare med et management, der skulle kunne bringe lykken og paradistilstanden til huse. Lad det så have en lille, eftertænksom rynke i panden, det kan såmænd også smile lidt nu og da på en stilfærdig og indtagende måde, men det er både en smule puklet og lidt spatbenet af skabelon og dertil så spæd i åndedraget og så blød i knoglerne som et spøgelse. Dertil kommer, at Claus Carlsens selvkomponerede underlægningsmusik virker alt for dominerende og oftest aldeles uinteressant. Men altså: I 1. akt oplever vi Adam og Eva i Paradis, og især hun keder sig i idyllen, for det er svært at være lykkelig, når man altid er lykkelig. De orienterer sig i tilværelsen på hver sin måde: hun med hjertet og følelsen, han med hjernen og fornuften. Og akten slutter med syndefaldet. I 2. akt er de fordrevet og i gang med at udforske verden, og de oplever forpligtigelserne, angsten og smerten; ansvarlighed og retfærdighed bliver nye elementer i deres liv, og til sidst gennemlever de i deres gensidige udforskning af hinanden hele det menneskelige følelsesregister, inklusive sorgen og døden. Lars Lundt er en noget stiv og stereotyp Adam med en meget monoton diktion, mens Nanna Kaarsberg har et rigt nuanceret spil med en ekspressiv mimik og en koket, forførerisk holdning. Hendes er aftenen. Publikum var opmærksomt og venligt. Jens Hennebergkultur@nordjyske.dk Manuskript ved Jonathan Paul Cook efter Mark Twain: "Adam - og også Eva" Instruktion: Jonathan Paul Cook Scenografi: Poul Plejdrup.Limfjordsteatret på Jomfru Ane Teatret Stykket spilles på Vendsyssel Teater 24. april og på Knaberscenen i Aalestrup 1. maj.