EMNER

Speaker¿s spørgehjørne

Eskild Sloth fortalte om sin egen barndom og lagde op til debat i Hjallerup

Es­kild Sloth An­der­sen holdt op­læg i Kul­tur­hu­set i Hjal­le­rup på bag­grund af hans ar­bej­de med de unge på Pro­duk­tions­sko­len i Dron­ning­lund.Ar­kiv­fo­to: Carl Th. Poul­sen

Es­kild Sloth An­der­sen holdt op­læg i Kul­tur­hu­set i Hjal­le­rup på bag­grund af hans ar­bej­de med de unge på Pro­duk­tions­sko­len i Dron­ning­lund.Ar­kiv­fo­to: Carl Th. Poul­sen

HJALLERUP:Flere marginaliserede og sårbare unge. Det var emnet for den første fyraftenscafe i Hjallerup Kulturhus. - Det skal være et folkeligt mødested på tværs af de sammenhænge, vi ellers kommer i, forklarede sognepræst Inge Thomsen. Menighedsrådet stod bag initiativet, kaldet ¿Speaker¿s Corner¿, men Gud blev ikke nævnt en eneste gang. - Det skal være et sted, folk tør tage ordet og tør blande sig, forklarede Inge Thomsen. Det blev byrådsmedlemmet Eskild Sloth Andersen og hans bror organist Peter Sloth Andersen, der indledte det første fyraftensmøde. Eskild Sloth Andersen var der dog ikke i kraft af sin position som byrådsmedlem, men derimod i kraft af hans arbejde med de unge på produktionsskolen i Dronninglund. Fortælling og sang Eskild Sloths fortælling koncentrerede sig først om hans egen trygge barndom og siden om den del af nutidens unge, der har det svært og føler sig udenfor. Undervejs blev oplægget krydret med sange fra højskolesangbogen efterfulgt af minikoncerter af Peter Sloth Andersen, som er organist i Vejgård Sogn. - I dag beskytter vi måske vores børn så meget, at når dagen kommer, har de svært ved at stå på egne ben, var et af Eskild Sloths synspunkter, der udløste genkendende træk på smilebåndet fra de omkring 30 tilhørere. - Mange af de unge med problemer på produktionsskolen har ikke gode minder fra barndommen, forklarede Eskild Sloth endvidere. ¿Spørgetime¿ Efter Eskild Sloths oplæg var der lagt op til debat, men det tog dog mere en drejning af spørgetime til Eskild Sloth, der havde lovet ikke at blande politik ind i dagens emne. En håndfuld mænd havde spørgsmål til, hvad der kunne gøres, indtil Mona Kristensen tog ordet. - Der er for meget vægt på det administrative. Jeg er socialrådgiver, og før gik 80 procent af vores tid med at snakke med klienter og 20 procent gik med papirarbejde. I dag er det omvendt, påpegede hun. Men selv om der ikke kom nogle løsninger til, hvad Hjallerup kan gøre for at gribe de unge, der mangler et sikkerhedsnet, mente sognepræst Inge Thomsen efter fyraftenscafeen, at det var en god start. Debatten fortsætter - Vi endte et sted, hvor man har lyst til at fortsætte debatten, sagde hun og håber på, at der næste gang også vil komme forældre og måske endda nogle af de unge, der bliver snakket om. Hun håber, at Eskild Sloth kan skabe en kontakt til disse unge. - Vi andre har ikke kontakten med dem, erkendte hun, En af de fremmødte var også tilfreds med initiativet. - Jeg interesserer mig for emnet, og jeg er blevet bekræftet i det, jeg vidste. Det vil være bedst, hvis der kommer noget konkret ud af det, sagde tandlæge Kurt Pedersen. Han regner med at komme til næste omgang Speaker¿s Corner i Hjallerup, som er 5. marts samme sted. Her kommer skoleinspektør Bent Jørgen Larsen, lærer og SSP-medarbejder Finn Christensen og landbetjent Møller Christensen.