EMNER

Special-gruppe fra kommunen snupper socialbedragerne med bukserne nede

Millionerne ruller tilbage i kommune-kassen fra bedrageri-dømte mænd og kvinder

AALBORG:En specialgruppe hos Aalborg Kommune afslører nu socialbedragere på stribe. Enheden er en stor succes, og der afdækkes snyd for millioner af kroner i de såkaldte samlivs-sager. Siden gruppen blev dannet i november 1999 er det i 11 tilfælde lykkedes gruppens to medlemmer i samarbejde med Aalborg Politi og jurister at få domfældt de anklagede socialbedragere, der så at sige er blevet taget med bukserne nede. Det har betydet dels fængselsstraffe til en række af de skyldige mænd og kvinder, dels tilbagebetaling af de ofte meget store tilskuds-beløb, som de uberettiget har modtaget baseret på urigtige oplysninger afgivet på tro og love til offentlige myndigheder. Ifølge en intern opgørelse fra kommunens social- og sundhedsforvaltning skal de skyldige i de 11 sager betale ikke mindre end ca. fem millioner kroner tilbage til forskellige offentlige myndigheder. Millioner betales tilbage Vurderingen hos socialmedarbejderne - der udgør specialgruppen "Helhedsorienteret Sagsbehandling" - er i øvrigt, at Aalborg Kommune har "tjent" og "sparet" ikke mindre end ca. 30 millioner kroner siden gruppens etablering i 1999. I 2003 blev projektet i øvrigt gjort permanent. Beløbet dækker foruden tilbagebetalingssummen på de omtalte ca. fem millioner kroner også de mange millioner kroner, som Aalborg Kommune har "sparet" ved ikke fremover at skulle udbetale uberettigede tilskudsbeløb til mennesker, der i strid med de faktiske forhold påstår at de bor alene. Forladt af manden Bedrageriet over for det offentlige går kort fortalt ud på, at en kvinde løgnagtigt påstår sig forladt af sin mand. Hun skriver efterfølgende under på, at hun nu bor alene sammen med eventuelle børn, og denne status som enlig kvinde og forsørger berettiger hende derfor til en lang række økonomiske tilskud og ydelser, som hun ellers ikke ville have krav på. Men i virkelighedens verden bor hun dog stadig sammen med manden og deler såvel seng som bord med ham. Scorer kassen På den måde scorer de så at sige kassen. I de virkelig gennemført bedrageriske sager sørger parret tilmed for, at manden rent proforma tilmeldes en dæk-adresse, som han reelt ikke bor på. Der er også eksempler på, at ægtepar lader sig separere eller skille, og at det udelukkende er en øvelse, man gør for at sløre svindelnumret. Afsløring stor succes Specialgruppens to medlemmer er socialformidler Pia Riis Poulsen og kollegaen Jan Holmgren, og den tilknyttede juridiske medarbejder er Merete Lykke Aagaard fra social- og sundhedsforvaltningens juridiske kontor. Pia Riis Poulsen og Merete Lykke Aagaard siger til NORDJYSKE, at projektet med at afsløre socialbedragere er en stor succes. - Vi mener selv, at tallene taler deres eget helt tydelige sprog. - Det vigtigste for os er den præventive side af sagen, og at få standset ydelser, som folk uberettiget kræver ind. - Vi vil kort sagt snyderiet til livs, og med etableringen af denne gruppe sender Aalborg Kommune det meget tydelige signal, at vi ikke tolererer snyd, understreger de begge. Løfter ikke dyner De siger videre, at de har et forbilledligt samarbejde med Aalborg Politi og politiets jurister. - Vi tager ikke selv i "marken" og observerer mistænkte par. Det overlader vi trygt til politiet. - Alt detektiv-arbejde og eventuelle ransagninger er også politiets bord, ligesom vi heller ikke skygger folk, siger Pia Riis Poulsen og Merete Lykke Aagaard, der gerne vil være fri for at blive benævnt som dyne-løftere. - Vi har at gøre med "tunge" sager, der stiller store krav til bevisbyrden. Vi skal virkelig have beviserne i orden for at få socialbedragerne dømt, pointerer de.