Special-SFO også udsat

Kulturudvalg vil ikke oprette særligt tilbud før sammenlægningen

AABYBRO:Kulturudvalget har udsat beslutningen om, der skal oprettes en særlig skolefritidsordning for børn med særlige vanskeligheder, indtil oprettelsen af Jammerbugt Kommune. Det sker kort efter, at de samme politikere også har udskudt beslutningen om at flytte Aktivklassen med de omtalte børn fra Aabybro Skole til mere overskuelige forhold på Ulveskov Skole i Birkelse, som ellers anbefalet af kommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) samt de to skoler. - I udvalget er vi enige om, at beslutningen må afvente og se, hvordan den ny Jammerbugt Kommune vil gå til området, siger formanden KarloJensen (V). Der er tale om børn i skole-alderen op til 7. klasse med normal begavelse, men med problemer, når det gælder social kontakt med andre.Det skyldes nedsat funktionsevne i forhold til at styre sine impulser, empati og overblik i ustrukturerede situationer. Det ses som uforudsigelig og overdreven adfærd i form af vold eller grove tilråb. Og disse børn har et konkret behov for at få deres eget fritidstilbud, skriver Grethe Mussegaard, leder af PPR i indstillingen til udvalget. Børnene kan nemlig ikke være på den kommunens anden special-SFO, Solsikken, da det vil gå ud over de nuværende brugere, og en hverdag på en almindelig SFO med ekstra støtte har ikke givet positive erfaringer. men resulteret i en forholdsvis utilstrækkelig og dyr løsning. Behovet for en særlig SFO har været der siden oprettelsen af Aktivklasen i 1999. Og indførelsen af "den rummelige folkeskole" giver nye muligheder for, hvilke børn der skal kunne deltagei almindelig skoleregi evt. med støtte. Men der er ikke tænkt fritidsdelen, som kommunerne selv skal løse.