Nordjyske.dk

Få overblikket: Fem spørgsmål og svar om 3. Limfjordsforbindelse

1
Hvor står
projektet nu?

Bolden er hos regeringen og Folketinget. 3. Limfjordsforbindelse er nemlig et af de projekter, der skal vendes, når der skal forhandles om en ny infrastrukturplan.

Regeringen har tidligere meldt ud, at de forhandlinger først kunne gå i gang efter forhandlingerne om klimahandlingsplanerne. Men det er ikke nødvendigvis en træls udskydelse af forhandlingerne om projektet.

 • Hvorfor?
 • Vejdirektoratet er i gang med en ny, opdateret VVM-undersøgelse, som skal se på mere eller mindre alt, der er værd at vide om forbindelsen.

 • I modsætning til tidligere undersøgelser, så bliver der denne gang kun kigget på én slags forbindelse – en motorvej over Egholm. Det er planen, undersøgelsen er færdig i februar 2021.

 • Folketinget kan altså forhandle infrastruktur med en dugfrisk VVM-undersøgelse netop om 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen.

 • Hvad siger
  ministeren?
 • Transportminister Benny Engelbrecht (S) fortæller til NORDJYSKE, at han ser spændende perspektiver i forbindelsen.

 • Blandt andet en god forrentning, at kommunen medfinansierer den, og at forbindelsen kan mindske trængslen i midtbyen.

 • Det vil så gøre det muligt at ”reservere” spor på den gamle limfjordsbro til plusbussen.

 • 3. Limfjordsforbindelse er selvfølgelig ikke det eneste, der skal forhandles om.

 • Transportministeren siger dog, at 3. Limfjordsforbindelse i regeringens øjne er højere prioriteret end en ny midtjysk motorvej, også kaldet hærvejsmotorvejen.

 • Regeringen er dog ikke kommet med deres udspil til forhandlingerne endnu.

2
Er linjen over Egholm fastlagt?

Ja, det er den. Teknisk set, er der ikke vedtaget nogen lov om at bygge forbindelsen. Men i 2014 aftalte alle daværende partier i Folketinget, undtagen Enhedslisten og SF, at 3. Limfjordsforbindelse skulle gå over Egholm.

Det er også kun linjeføringen over Egholm, der bliver kigget på i den nye, opdaterede VVM-undersøgelse. Transportministeren bekræfter desuden over for NORDJYSKE, at regeringen står ved aftalen om linjeføringen.

3
Hvad kommer
det til at koste?

Ifølge en oversigt fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, har man tidligere anslået, at anlægget af 3. Limfjordsforbindelse vil koste omkring 6,8 milliarder kroner.

Det svarer til omkring 12 af de nye F-35 kampfly.
ANDET DU SKAL VIDE:

 • Spæder kommunen
  noget til?
 • Aalborg Kommune har, som en del af aftalen omkring Aalborg Alliancen, tilbudt at betale 600 millioner kroner til forbindelsen.

 • Penge de er i gang med at spare op i kommunekassen nu, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

4
Hvad med
dyrene?

Der er ikke noget som en god, gammeldags, truet mus, der kan sætte en kæp i hjulet for store anlægsprojekter. 3. Limfjordsforbindelse over Egholm kommer også til at berøre flere dyrearter, som man er forpligtet til at passe på.

Nogle af de mest omtalte omkring Egholm har været strandtudsen og den lysbugede knortegås. Den vestlige del af Egholm er også en del af det, man kalder et ”Natura 2000-område”, altså et beskyttet område.

 • En del af
  VVM-arbejdet
 • I arbejdet med den opdaterede VVM-undersøgelse bliver der kigget en hel del på, hvordan forbindelsen vil påvirke naturen. Både under konstruktionen, og når den står færdig.

 • Der har blandt andet været dykkere ude for at se på stenrev, og der er blevet talt fugle i området omkring fjorden.

 • I den gamle VVM-undersøgelse fra 2011 står der, at der med forskellige tiltag ”kan opretholdes levedygtige bestande af de nævnte arter på Egholm. Vejens barriereeffekt går således ikke ud over den økologiske funktionalitet.”

 • Ifølge projektlederen på den kommende undersøgelse, er der ikke noget, der tyder på, at de nye undersøgelser af naturen vil sætte en stopper for projektet.

 • Her er det stadig vurderingen, at man med de rigtige tiltag kan sikre, at den økologiske funktionalitet kan opretholdes.

5
Hvornår kommer
Forbindelsen?

Ja, det er jo spørgsmålet. Fra politikerne har sagt "ja tak" til en ny limfjordsforbindelse, er leveringstiden relativt lang.

DERFOR GÅR DER LANG TID:

 • Papirarbejdet
 • Først er der en masse papirarbejde, der skal ordnes.

 • Der skal vedtages en anlægslov, byggeriet skal i udbud, der skal foregå arkæologiske og geotekniske forundersøgelser og så videre.

 • Al det arbejde, inden første spadestik, kommer til at tage tre til fire år, vurderer Niels Fejer Christiansen, der er projektleder for VVM-undersøgelsen hos Vejdirektoratet.

 • Anlægsarbejdet
 • Fra første spadestik til forbindelse står færdig og klar til brug, vurderer projektlederen, det vil tage omkring fem år.

 • Tilsammen
 • Fra politikerne bestiller forbindelsen, til den står klar, går der altså omkring ni år.

 • Hvis der så er flertal for forbindelsen, og de forhandlinger er slut i indeværende folketingsår, rammer vi en snor, der skal klippes, og en ny forbindelse omkring år 2030.

FØLG TIDSLINJEN: En lang historie
Your browser doesn't support SVG
Artikel udarbejdet af:
Journalist: Thomas Lee Christensen
Grafiker: Christian Made Hagelskjær
Udvikler: Jonas Mersholm