EMNER

Specialbørn sprænger rammer i Aars

Fordobling af generelle indlæringsvanskeligheder på syv år

AARS:Vesthimmerlandske elever med behov for specialundervisning på grund af generelle indlæringsvanskeligheder er på det nærmeste eksploderet i løbet af de seneste 5-10 år. Stigningen har været så markant, at amtets specialskole, Vestermarksskolen, ikke kan rumme dem længere, og amtets undervisnings- og kulturudvalg er fuld af forståelse for, at der må findes en løsning. I 1995 var der 26 elever, og antallet er i dag vokset til 51. I samme tidsrum er personalestaben øget fra 23 til 48. Det vil sige en fordobling på begge fronter på syv år. Hertil kommer, at Vestermarksskolen i 1997 fik en skolefritidsordning, SFO, med nu 37 børn. SFOen benytter samme lokaler som undervisningsdelen, hvilket gør det svært for børnene at skelne mellem skole og fritid. Indtil videre har man kunnet klare problemerne ved at indlemme alle fællesrum og gangarealer. I overvejelserne indgår nu den løsning, at Aars-afdeling af Specialskolen for voksne Himmerland, flytter fra eksisterende lokaler nabo til Vestermarksskolen og ind i nye lokaler, som Aars Kommune har tilbudt at opføre tæt på efter løfte fra Nordjyllands Amt om at påtage sig lejemålet. Undervisnings- og kulturudvalget har nu bedt sin forvaltning om at arbejde videre med denne løsning.