EMNER

Specialbørnehave bliver kommunal

HJØRRING:I tilknytning til Børnehaven Naturli' Viis i Bagterp er der oprettet en amtslig specialgruppe for børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap - en gruppe, som i fremtiden kommer til at høre under Hjørring Kommune. Specialgruppen har hidtil været drevet af Nordjyllands Amt men været ledet af den kommunalt ansatte børnehaveleder. I fremtiden vil også driften blive varetaget af kommunen, så specialgruppen og den almindelige børnehavegruppe kommer til at fungere som ét hus med én ledelse og én bestyrelse. - Vi synes, det er en rigtig god model, som vi også kender fra vidtgående specialundervisning på skoleområdet, hvor lederen kun refererer til én administration, siger formanden for børne- og undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, Else Købstrup (V). Specialgruppen er normeret til otte børn, der har brug for særlig støtte og omsorg, og selv om kommunen kommer til at drive specialafsnittet i Børnehaven Naturli' Viis, vil amtet stadig føre tilsyn med driften. Amtet skal desuden yde konsulentbistand i forhold til det pædagogiske arbejde i gruppen. For personalet i specialgruppen betyder politikernes indstilling, at det overgår til at være ansat i Hjørring Kommune og omfattes af kommunens regler. I dag er der etableret en forældrebestyrelse for specialgruppen på samme måde, som der er en bestyrelse for børnehaven Naturli' Viis. Når ændringerne træder i kraft, skal der etableres en fælles bestyrelse.