Videregående uddannelser

Specialister i trafik fra AAU

Ja til ny bacheloruddannelse åbner nye muligheder

AALBORG:Fremtiden tegner lys for unge, der vælger en ny ingeniøruddannelse i infrastruktur på Aalborg Universitet. Det tvivler lektor Henrik Brohus, en af drivkræfterne bag uddannelsen, som Akkrediteringsrådet netop har godkendt, overhovedet ikke på: - Behovet er meget stort de næste mange år. Desuden er området ikke særlig konjunkturfølsomt, for veje, kloakker, vandforsyning, jernbaner og fjernvarme skal jo til stadighed udvikles, så selv i perioder med lavkonjunktur vil der være gode brug for ingeniører med speciale i infrastruktur, siger han. Hidtil har AAU haft en kandidatuddannelse, altså anden del, i infrastruktur. Men ikke mange har fået øje på muligheden, for den har fungeret som en overbygning til Bygge og Anlæg. Nu opstår infrastruktur som en bacheloruddannelse, altså som de første tre år. - Vi vil gerne gøre den mere synlig over for unge, og jeg håber på i hvert fald 30 studerende, når vi begynder til september, siger Henrik Brohus. Uddannelsen i infrastruktur vil kombinere ingeniørfag - "regne og tegne" - med mere samfundsrelaterede fag: - Mange ingeniører arbejder med høringer og hele den adminstrative og politiske proces. Ved at trække nogle mindre relevante ingeniørfag ud har vi givet plads til fylde op med samfundsfaglige fag, forklarer Henrik Brohus. Han har spurgt vidt og bredt i branchen - og svarene har været entydigt positive. Det kniber allerede med at skaffe ingeniører med samfundsfaglige kompetencer. Og mange af dem, der kan, nærmer sig pensionsalderen. - Det skal gå svært godt med optaget, hvis der ikke bliver rigtig fine jobmuligheder for ingeniører i infrastruktur, siger Henrik Brohus. Han peger på kommuner, rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenører og offentlige myndigheder som Vejdirektoratet som mulige aftagere.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk