Skolevæsen

Specialklasse-området i Hjørring

Debat

Sig mig lige er venstre gået helt amok i byrådet i Hjørring siden Morten B. Jakobsen kan foreslå at de vil tage pengene fra de svage og over føre dem til de elever som klare sig fint i skolen. Hvis det er tanke gangen i venstre så er det ikke noget at sige til at det går den forkerte vej med alt ting i vores fælles samfund. Man giver skattelettelse for indkomster over 400,000. kr. og alle dem der har indkomst under de 400,000. kr. skal betale ekstra afgifter på vand, el, varme osv. Uden at få nogen skattelettelse det er lige præcis det VKO har gjort. Det er som at sætte tiden tilbage med næsten 100 år til den gang hvor der var stor klasse forskel på rig og fattige. Det ville være fint om Morten B. Jakobsen fra venstre vil kontakte sine venner i regering og gøre opmærksom på hvad det er de laver og hvad resultatet er ude i kommunerne i stedet for at falde over dem som virkelig har brug for hjælp i folkeskolen, så de kan gå ud af skolen som nogle dygtige elever og blive gode samfundsborger. Så vi ikke får et samfund hvor det kun er dem som har penge der kan sende deres børn i privatskole. Men det er måske det der er meningen fra Venstres side? Det er meget vigtig hvem man stemmer på ved næste valg, hvis man vil have et samfund hvor vi er lige til at for den skolegang der skal til for at klare sig i dagens Danmark. Hvor er det trist at leve i et land, hvor der skabes større og større klasseskel.