Specialklasserne på Karensmindeskolen

SPECIALKLASSER:I et læserbrev her i bladet stiller to forældrepar en række spørgsmål vedrørende specialklasserne på Karensmindeskolen. Jeg vil hermed svare på de forskellige spørgsmål Rebild Kommunes politikere har vedtaget en resursemodel, der bygger på at elevtallet en gang om året fastlåses til den enkelte specialklasse med en vippemodel på +/- 2 elever. Det sker såvel på Karensmindeskolens specialklasser som på kommunens andre specialklasser. Denne fastlåsning sker efter hovedvisitationen i foråret, og det betyder, at hvis f.eks. S-klasserne på Karensmindeskolen ved visitationen er tildelt til 16 elever, så vil en ekstra elev i enten S1 eller S2 ikke udløse en ekstra resurse og heller ikke en modregning, hvis elevtallet går den anden vej. Organiseringen af S-klasserne i et hold fra 7- 16 år eller i indskoling, mellemtrin og udskoling er skolens egen beslutning, og den kan variere fra år til år efter den konkrete alderssammensætning. Det er korrekt, at målgruppen for eleverne i S-klasserne er elever med generelle indlæringsvanskeligheder, men det er dog også sådan, at nogle af eleverne i denne gruppe kan have andre vanskeligheder, som ikke er de væsentligste. Visiteringen af elever til kommunens specialklasser bygger på en streng faglig visitering, som foretages af PPR. Det er korrekt, at der er visiteret enkelte børn fra den tidligere trivselsklasse i Suldrup til S-klasserne på Karensmindeskolen. Det er ikke sket af økonomiske grunde, da vi politisk har afsat midler til en god og faglig forsvarlig udslusning. Det er sket ud fra en faglig vurdering om, at elevernes særlige behov bedst muligt blev tilgodeset i S-klasserne Læserbrevet sætter fokus på inklusionsdebatten, der er en del af debatten om fremtidens folkeskole. Politisk har vi besluttet, at der skal finde størst mulig grad af inklusion sted af elever med særlige behov. Vi har vurderet, at fremover vil målgruppen for trivselsklassen kunne inkluderes i en almindelig folkeskole i deres eget nærmiljø. I øjeblikket er en ny decentral resursemodel til høring i skolebestyrelserne. En model, der understøtter tankerne om øget inklusion af børnene i nærmiljøet - simplificeret udtrykt som "distriktets børn i distriktets skole".