Speciallæger med dårlige adgangsveje sortlistet

Nørager Kommune vil ikke længere betale ekstraudgifter til Falck for specialtransport af handicappede og gangbesværede patienter

NØRAGER:Flere års frustration over dårlige adgangsforhold for gangbesværede og handicappede patienter hos visse speciallæger i Hobro får nu Nørager Kommune til at handle. Kultur- og socialudvalget har netop indført et forbud for disse patientgrupper mod at benytte de pågældende speciallæger, heriblandt øjenlæge Flemming Krebs Sørensen på første sal i lægehuset i H. I. Biesgade i Hobro centrum. - Men generelt er der flere speciallæger i Hobro, der har helt umulige adgangsforhold. Vi har i flere år diskuteret det urimelige i, at Nørager Kommunes skal rekvirere Falck-ansatte eller flere fra vores personalegrupper for at hente og bringe disse patienter og ind imellem ligefrem bære dem op på første sal til speciallægerne, påpeger udvalgsformand Orla Kastrup Kristensen (V). Han finder det ganske urimeligt, at der ikke fra myndighedernes side for lang tid siden er stillet krav til speciallægerne om at etablere normale adgangsforhold for alle typer af patienter, eksempelvis i form af en elevator ved en klinik på første sal eller højere. - Havde der været tale om en folkeskole eller en anden kommunal institution, så var sådanne besværlige adgangsforhold jo aldrig blevet godkendt og accepteret, påpeger udvalgsformanden. Alternative speciallæger Antallet af handicappede og gangbesværede, der nu bliver ramt af forbuddet mod at benytte visse speciallæger i Hobro, er ifølge Orla Kastrup Kristensen omkring 10 patienter på årsbasis. De bliver med forbuddet nu henvist til at benytte andre speciallæger, eksempelvis øjenlægen i Viborg. Normalt sker transporten ved en kommunal aftale med en lokal taxavognmand. - Og selv om vi dermed får øgede transportudgifter, så er løsningen alligevel væsentligt billigere ved, at vi slipper for at involvere Falck eller vore egne medarbejdere inden for plejesektoren, understreger Orla Kastrup Kristensen. Og skulle de gangbesværede eller handicappede i Nørager Kommune fastholde, at de ønsker at benytte deres hidtidige speciallæge med dårlige adgangsforhold i Hobro, så er holdningen klar fra kommunens side. - Så kommer de fremover selv til at betale samtlige ekstraudgifter forbundet med transporten, erklærer udvalgsformanden.