Lokalpolitik

Specialområder ikke fredede

LÆSERBREV

HJEMTAGNING:Det er sagen omkring hjemtagning af autistisk børn der får mig til at skrive dette indlæg. Ikke for at kommentere sagen som sådan, men mere de følelser der ligger bag en sådan sag, kontra den økonomiske situation Rebild kommune befinder sig i. Rebild kommune står foran et stort økonomisk eftersyn, det er en konsekvens af statens underskud og stadig stigende omkostninger særligt på de specialiserede områder. Lad mig sige det rent ud, de specialiserede områder er ikke fredet. Udgiftsstigninger på årligt over femten procent på enkelte specialiserede områder er et faktum, og det er millionbeløb der her er tale om. Kommunens budget 2010 er allerede nu under voldsomt pres af samme grund. Denne udvikling skal ikke alene stoppes, udgiftsniveauet skal også reduceres. Alternativt er naturligvis besparelser indenfor ældrepleje, folkeskole, daginstitutioner m.v. Med det kan ganske enkelt ikke forsvares, når vi har ovennævnte udgiftsområder der antagelig grundet politisk berøringsangst får lov til at udvikle sig uhæmmet. Der vil komme sager i lighed med de autistiske børn, sager der er særligt følsomme og har menneskelig omkostninger. SF grundlag for at bringe nævnte sag op igen må betegnes som værende meget tyndt. Som Rikke Karlsson ganske rigtig gav udtryk for under sagsbehandlingen i byrådet, så er der tale om let tilgængelig viden. Det tidligere byråd har efter min overbevisning haft samme beslutningsgrundlag som det nuværende byråd har i dag. Som ny i byrådet har jeg ikke mindste imod at behandle sagen igen. Men det varsler ikke godt set i forhold til de massive økonomiske udfordringer vi står over for, der er bare ikke plads for vægelsind, der skal handling til nu, det må andre partier end Venstre også snart erkende.