Specialskolen er ved at være i gear

Den ny specialskole i Arden er i gang, men hvis de kommende planer lykkes kan stedet allerede være for småt

ARDEN:Undervisningen er begyndt på Ardenafdelingen af Specialskolen for voksne, Himmerland, der blev taget i brug 1. april i det gamle flygtningecenter. - Vi er ikke helt flyttet ind endnu. Der mangler nogle små praktiske ting, men eleverne er der. Og der mangler ikke meget, før vi er klar, fortæller forstander Evan Nørgaard. Lige nu er der10 faste elever, syv elever på deltid og fem lærere, hvor af de to er knyttet til Ardenafdelingen på fuld tid. Eleverne er hovedsageligt voksne med generelle indlæringsvanskeligheder. - Vi yder kompenserende specialundervisning. Det er for eksempel fag som matematik, dansk og IT, vi tilbyder. IT er populært. Det er noget, mange, der for eksempel har haft en hjerneblødning, har problemer med, samtidig med at de gerne vil bruge det til at få kontakter med andre, forklarer forstanderen. Ideen bag undervisningen er at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og løbende følge op på elevens udvikling. - Der skal ses på, hvad man kan, og hvad man kan nå. Undervisningen er meget tidskrævende, ellers ville de elever ikke være her. Vi skal løfte dem fra en hylde op til en anden, og målet er at få dem ud i det normale system, pointerer Evan Nørgaard. Moderniserede lokaler Når specialskolen nu har valgt at lave en afdeling i Arden, skyldes det flere forskellige omstændigheder. - Vi har været på udkig efter egnede lokaler i flere år, og da vi hørte flygtningecentret stod tomt, henvendte vi os. Både Nordjyllands Amt og Arden Kommune har vist stor velvilje, siger Evan Nørgaard. Amtets velvilje har blandt andet vist sig ved, at lokalerne er blevet moderniserede, så de lever op til de krav, der stilles til undervisningslokaler. - I Arden har både kommunen og de handlende taget godt mod os. Og jeg kunne godt forestille mig et samarbejde med skolerne som for eksempel erhvervsskolen, lyder det fra forstanderen, der fremhæver jernbanen som et plus ved Arden. - Banen betyder meget. Eleverne skal så vidt muligt transportere sig selv, og med jernbanen kan de komme fra for eksempel Hobro og Skørping. DAMP Lige nu er der altså 17 elever på skolen. Det tal kan imidlertid godt stige. - Der kan godt blive mere med senhjerneskadede på skolen. Erfaringsmæssigt er der behov for specialundervisning, og det kunne jeg godt forestille mig som udgangspunkt vil blive styret fra Arden, uddyber Evan Nørgaard. Dertil kommer en helt ny ting. Sammen med skolerne i Nørresundby og Hjørring har Specialskolen for voksne, Himmerland, tilbudt Nordjyllands Amt og de nordjyske kommuner at tage sig af 17- til 23-årige med DAMP. - Der findes tilbud for børn med DAMP, eller ADHD som det jo hedder nu. Men der er ingen tilbud i overgangen fra barn til voksen. Det er et problem for flere unge. - Vi vil gerne hjælpe med at løse problemet og give en mere sikker begyndelse på det voksne liv. I dag ender de med at stå tilbage i intetheden, konstaterer Evan Nørgaard. 1. maj er sat som skæringsdato for kommunernes tilbagemeldinger på tilbuddet. Er svarene positive, er det håbet, at man kan gå i gang 1. august. Og i Himmerland skal det være med Arden i centrum. Det kan give pladsproblemer. - Der er plads til en 20 stykker på Arden-afdelingen men heller ikke flere. Vi har stadig lidt muligheder for at udvide, men ikke meget, bemærker forstanderen og fortsætter: - Viser det sig, at behovet er der, vil der helt klart ligge en ansøgning til amtet om mere plads. Jeg ved godt, det er en varm kartoffel med den økonomiske situation i dag, men hvis der er brug for det, regner jeg med, de vil hjælpe. Men måske er lokalerne for små, allerede inden de rigtigt er taget i brug.