Aalborg

Specialundervisning koster 2,1 mio. ekstra

Flere børn fra Jammerbugt end ventet har brug for institutioner i Aalborg .

Da Jammerbugt Kommune lagde sit første budget i sommeren 2006, var der ingen, der vidste hvor mange børn, der i fremtiden ville få brug for at få specialundervisning og bruge special-SFO i Aalborg. I stedet baseredes tallene på et skøn og de udmeldte foreløbige takster fra Aalborg Kommune. Det giver nu Jammerbugt Kommune en økonomisk øretæve i form af en ekstraregning på 2,1 millioner kroner fra Aalborg Kommune for undervisning og fritidstilbud. Penge der kun kan findes i form af en tillægsbevilling, og den skal kommunalbestyrelsen tage stilling til torsdag aften. Forvaltningen konstaterer, at underbudgetteringen i 2007 smitter af på budgettet i 2008, men at der til gengæld ikke er kommet flere elever til i løbet af året.

Forsiden