Specialundervisning med kammeraterne

Børn, der modtager specialundervisning, skal undervises sammen med de gamle kammerater

I stedet for at blive sendt i specialklasse, så kan elever i Vesthimmerlands Kommune, der har brug for ekstra hjælp, i fremtiden se frem til at få den ekstra hjælp i klasseværelset sammen med de kammerater, der er vant til at være sammen med. Det er konsekvensen af en helt ny struktur på specialklasseområdet, som Vesthimmerlands Kommunes børne- og skoleudvalg netop har sagt ja til. Strukturen betyder, at en række sprog-læse-klasser nedlægges fra skoleåret 2012/13. Det er tre klasser på Løgstør Skole og en på Aars Skole. Der bibeholdes to sprog-læse-klasser i Aars - og dermed bliver Aars det eneste sted i kommunen, hvor der i fremtiden er sprog-læseklasser. De to nuværende klasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Strandby Skole nedlægges også. Politikerne i Vesthimmerland har tidligere besluttet, at der skal ske en reduktion på minimum 20 procent af eleverne - det vil sige omkring 60 elever - i specialklasserne. Formanden for børne- og skoleudvalget, den konservative Henrik Dalgaard, siger til NORDJYSKE Medier, at han personligt ikke er bange for, at der bliver børn som taber på den nye struktur. Ekstra tid - For det første har vi afsat penge til at give dem ekstra undervisning i deres normale klasse. Her kan der blive knyttet ekstra lærere, pædagoger eller assistenter til det enkelte barn, som har ekstra behov. Og for det andet så vil der være hele "systemet" af blandt andet skole, PPR og specialkonsulenter til at holde øje med, at det enkelte barn får den nødvendige hjælp, siger Henrik Dalgaard, som omvendt ikke lægger skjul på, at kommunen sparer penge på omstruktureringen. - Vi kan ikke blive ved at udgifterne til hele specialområdet bare eksploderer. Men vi tror også på, at vi med den her løsning får lavet et godt systemt for børn, der har brug for ekstre hjælp. Og hvis de kan få den uden at skulle flyttet fra kammeraterne over i en anden klasse, så vil det jo være fint, siger udvalgsformanden. Der skal evalueres på struktur-ændringerne om et år.