Specialundervisning med lige muligheder?

INKLUSION:I det forslag om placering af elever med generelle indlæringsvanskeligheder, som skoleforvaltningen har udarbejdet, placeres de elever, som i dag går på Astrup Skole, på Valsgaard Skole i 0. til 6. klasse. Dermed får disse elever et skifte til Mariager Skole, når de skal gå i 7.- 10. klasse. Her oprettes et 0.-10. klasses tilbud til elever med samme behov fra den sydlige del af kommunen. Dette forslag er vi ikke enige i. Hvorfor skal elever fra den nordlige del af kommunen have et skoleskifte efter 6. klasse, mens elever fra den sydlige del starter og slutter på Mariager Skole? Det vil give to vidt forskellige skoleforløb. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder har ud over specifikke faglige problemer tillige en forsinket udvikling. Et skoleskifte efter 6. klassetrin vil være uhensigtsmæssigt, da eleverne har brug for tryghed og kontinuitet i deres skoletilbud. Det vil være meget svært at sætte et specifikt klassetrin for skoleskifte på, da eleverne er vidt forskellige i deres udviklingstrin. I et tilbud, hvor eleverne går fra 0. til 10. klasse, kan man placere eleverne sammen med elever på samme udviklingstrin, samtidig med at de kan spejle sig i jævnaldrende. Eleverne fra nord integreres med elever på Valsgaard Skole. Ved 6. klasse skilles eleverne, som nu i seks år har dannet relationer, i to dele: normalskoleelever til Søndre Skole, elever med generelle indlæringsvanskeligheder til Mariager Skole, hvor de sidstnævnte vil være de eneste, som er "nye". Dette skifte sker i en alder, hvor et skoleskifte altid er vanskeligt pga. pubertet, men især vanskeligt for i forvejen sårbare elever. Hvorfor kan eleverne fra nord så ikke bare blive på Valsgaard Skole til og med 10. klasse? Placeringen af overbygningselever på Mariager Skole sker for at give eleverne mulighed for at være en del af et ungdomsmiljø sammen med andre overbygningselever. Samtidig er inklusionstanken dog, at børn skal undervises i deres nærmiljø. Vi mener ikke, Mariager kan kaldes nærmiljø for elever fra den nordlige del af kommunen. Over halvdelen af de elever, som i dag er placeret på Astrup Skole, hører under Arden skoledistrikt. Det er her, de har deres nærmiljø, og her, de skal danne deres relationer. Det er her, de dyrker sport, går i klub og til fest. De resterende elever har også langt større tilknytning til f.eks. Arden frem for Mariager. Hvis ikke Valsgaard Skole kan bruges som ubrudt skoleforløb for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, vil vi anbefale, at man kigger på et mere nordligt forankret alternativ med mere lokalt nærmiljø. Arden Skole har ved flere lejligheder talt om muligheden for at lave et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Vi mener, at en placering på Arden Skole i et tilbud magen til det, eleverne fra den sydlige del tilbydes (0-10 kl. på samme skole) vil være optimal. Her ville man undgå, at eleverne skal tilbringe lang tid i en taxi. Langt de fleste vil kunne transportere sig selv eller køre med skolebus. Vi opfordrer til at vende alle "sten" i kommunen til fordel for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.