Lokalpolitik

"Speget" sag i miljø- og teknikudvalg

karl schrøder

karl schrøder

DISPENSATION:Så har vi igen en ”speget” sag i teknik- og miljøudvalget. Den aktuelle sag drejer sig om en ansøgning om dispensation fra lokalplanen fra en børneinstitution i Pandrup. I april 2007 godkender teknik- og miljøudvalget, at der rent administrativt kan gives tilladelser eller afslag til dispensationsansøgninger fra lokalplaner og byplanvedtægter. Den 24. april 2008 giver et flertal i udvalget afslag på en ansøgning. Flertallet består af: 2 socialdemokrater, 1 upolitisk og 1 venstremand. Det fører til, at de borgerlige - ud fra nogle ideologiske betragtninger - sætter spørgsmålstegn ved de gældende retningslinier, og ansøgning kan derfor genfremsendes. Formålet med disse retningslinier er, at ikke alle ansøgninger skal behandles i udvalget. Herved sikres en hurtigere og ensartet behandling, og udvalget får mulighed for at arbejde med mere overordnede politiske emner frem for konkrete enkeltsager. Udvalget har fortsat hånd i hanke med, hvad der sker på området, idet der årligt fremlægges en redegørelse for godkendelser/afslag. Den enkelte ansøger har naturligvis fortsat mulighed for omgående at anke en afgørelse (det er det, der nu sker i Pandrup). Problemet er set med vore øjne, at dispenserer man fra antallet af børn i en institution i byzonen, åbner man for mere støj (fra glade børn) og en væsentlig forøgelse af biltrafik i området. Den 27. juni 2008 indstillede administrationen, at ordningen med administrative afgørelser fortsætter endnu et år – men administrationen er for øvrigt ganske uden holdning i sagen, den følger blot gældende regler. 10. oktober 2008 kommer ansøgningen så atter til behandling i udvalget, med henvisning til en dispensation givet i Brovst Kommune i 1998, og nu er der styr på tropperne. Det borgerlige flertal kan godkende dispensationen. Vi, der nu er blevet til et mindretal, beder om at få ansøgningen og dispensationen op på det kommende byrådsmøde, hvor der beklageligvis findes et borgerligt flertal. Og vupti! Så vil ansøgningen kunne godkendes. Og administrationen må indstille sig på, at for fremtiden afgøres alle sager af den art i det politiske udvalg. Der er sikkert flere måder at skabe sig ekstra arbejde/beføjelser på. Dette er en af dem.