Skolelukninger

Speget spil om skolers fremtid

S vil investere millioner for at undgå "vandret deling"

Skal Abildgård Skole nedlægges ? Skal det ske i 2013 ? Eller mange år senere ? Der er varmet op til en gyser, når byrådet skal tage beslutning om den fremtidige skolestruktur i Frederikshavns nordlige bydel. Formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF), har anmodet borgmester Lars Møller (V) om at indkalde til et ekstra byrådsmøde inden det ordinære møde 25. maj for at få en hurtigere afklaring. Af hensyn til planlægning for det kommende skoleår. Børne- og ungdomsudvalgets møde torsdag endte kaotisk. Både Venstre og Socialdemokraterne krævede vigtige brikker i den nye skolestruktur afgjort i byrådet Kun enige om navnet Udvalgsmedlemmerne kunne kun blive enige om én ting: navnet på den blivende skole i nordbyen. Den skal hedde Frydenstrandskolen. Navnet relaterer absolut ikke til processen omkring det nye nordbyskoles tilbliven. Den er blevet til under splid og spektakel. Navnet refererer til en kyststrækning i udkanten af skoledistriktet. Mange husker endnu det fornemme Hotel Frydenstrand. Det ekstraindkaldte byrådsmøde skal dels beslutte hvilken af de to skoler, Abildgård og Fladstrand, der skal lukkes. Dels om lukningen skal ske i 2013, eller først når én skole kan rumme alle elever i det nye fælles skoledistrikt. Det vil efter prognoserne sige en gang efter 2018. Pilen peger på Abildgård I øjeblikket peger pilen på lukning af Abildgårdskolen. Men endnu har kun socialdemokraterne meldt ud, at de tilslutter sig dén anbefaling i en embedsmandsrapport. Socialdemokraterne foreslår Fladstrand Skole udvidet, så den allerede i 2013 kan rumme alle elever. - Vi står foran byggeri af en helt ny skole i midtbyen, og vi ønsker at give et ligeværdigt undervisningstilbud i nordbyen, siger Birthe Marie Pilgaard (S). Udvidelsen af Fladstrand skole vil koste mellem 24 og 29 mio. kr. - Udgiften er overkommelig, og de penge må vi så finde, siger hun. Men det vil SF og Venstre ikke være med til. Paul Rode Andersen (SF): - Vi har to fine skoler, som sagtens kan fungere videre, indtil børnetallet er faldet så meget, at eleverne kan samles på én skole. Fortsætter vi med at bruge begge skoler nogle år, så vil sammenlægningen kræve investeringer af langt mindre størrelsesorden. Vandret eller lodret Hvis Socialdemokraterne kan finde flertal for udvidelse af Fladstrand Skole og lukning af Abildgård Skole allerede i 2013, så får det store konsekvenser allerede i det kommende skoleår. Det er Socialdemokraternes ambition helt at undgå den "vandrette deling", som skolevæsenets administrative ledelse lægger op til. Den vandrette deling indebærer, at de yngste elever fra det nye, fælles skoledistrikt samles på Abildgård Skole og de ældste på Fladstrand Skole. En løsning, som forældre på Fladstrand Skole massivt har protesteret imod. Den medfører nemlig, at omkring 430 børn, især fra den vestlige del af skoledistriktet, skal skifte skole. - Der har manglet en drejebog for skolesammenlægningen, siger Birthe Marie Pilgaard. - Man har truffet en beslutning uden at kunne overskue hvilke konsekvenser, den ville få. Forældrene på Fladstrand Skole har fremført, at målet om færre klasser kan nås ved blot at flytte et par håndfulde elever fra Abildgårdskolen til Fladstrand. Så kan kan begge skoler tilmed beholde den "lodrette deling" med 0.-9. klasse i overgangsårene, indtil alle elever samles på én skole. Tungen på vægtskålen Afstemningerne i byrådet bliver en politisk gyser. Socialdemokraterne mønstrer 11 mandater. De fik i børne- og ungdomsudvalget opbakning fra Dansk Folkeparti med tre mandater i byrådet. Altså 14 for den lodrette deling, SF og Venstre, som vil gennemføre den "vandret deling", indtil eleverne kan samles på én skole, har tilsammen også 14 mandater. Men SF's Jette Toft har erklæret sig inhabil, fordi hun er lærer på Abildgårdskolen. De konservative bliver ombejlede forud for de afgørende afstemninger. Deres to mandater bliver formentlig udslaggivende.