Rold

Spejder fortsætter som vikar

Ledere slettet som DDS-medlemmer som følge af kontingentstrid

Carsten Greve er slettet af sit spejderkorps for sin ærlighed. arkivFoto: Michael Koch

Carsten Greve er slettet af sit spejderkorps for sin ærlighed. arkivFoto: Michael Koch

AARESTRUP:Det bebudede divisionsmøde hos spejderne i Rold denne måned er udskudt, da den ene af divisionslederne for tiden er i England, men striden om 75 kroner i særligt personligt kontingent for spejderledere fortsætter. Lederne i Aarestrup gruppe er således slettet af landsorganisationen som medlemmer. Samtidig er den nu tidligere spejderleder Carsten Greve trådt ind i bestyrelsen efter et bestyrelsesmedlem er gået på barsel. Ærlige spejdere Carsten Greve og de øvrige ledere i Aarestrup gruppe har nægtet personligt at betale et kontingent på 75 kroner, som er indført på forslag af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) efter svindel med tildelingen af tipsmidler i de politiske ungdomsorganisationer. De lokale ledere har også nægtet at lade deres gruppe betale for sig i form af fiktive regninger og kilometerpenge. Spejdere skal være ærlige og sandfærdige, påpeger de. Men balladen er ikke slut, viser det sig, for Det Danske Spejderkorps (DDS) har gjort indvendinger over for DUFs ny regler for korrekt registrering af medlemstallet i de foreninger, som modtager støtte fra tipsmidlerne. Indvendinger, som blandt andet Carsten Greve er helt enige i. DDS foreslår således, at decentrale foreninger som DDS med udstrakt selvstyre i sine 475 lokale grupper blot kan afkræve en underskrift af lederne. DDS skriver således i et høringssvar til DUF: ”Der er ingen baggrund for at mene, at det er sværere at lempe 75 kroner ud af folks pung end det er at lempe en bindende underskrift ud af dem”. DDS påpeger videre, at de 75 kroner i kontingent oprindeligt er opstået i forbindelse med et ønske om et vist niveau for egenfiansieringen hos tilskudsmodtagerne. Altså at der skal være realiteter bag medlemstallet, som udløser tilskud fra tipsmidlerne. Spejderhuset reddet Aarestrup gruppe har sikret sig, som blandt andet også gruppen i Terndrup, at dens aktiver er overgået til en anden ejer end gruppen. For efter spejderkorpsets regler kan en gruppe ikke eksistere uden ledere og gruppens aktiver tilfalder derefter korpset. Spejderhuset i Aarestrup eksisterer stadig og spejderne kan stadig benytte det. Huset er blandt andet købt med støtte fra kommunen og derfor har spejderne ikke fundet det rimeligt, hvis det blev overtaget af korpset og måske solgt. Spejderiet kan også fortsætte, da medlemmer af bestyrelsen efter DDS regler kan vikariere for lederne. Gruppebestyrelsen er sammensat af forældre og ledere samt andre med særlig tilknytning til spejderne. For eksempel tidligere ledere med en halv snes års erfaring i spejderiet, som Carsten Greve og de andre ledere i Aarestrup. Carsten Greve var også sideordnet divisionsleder i Rebild, og han var PR-koordinator for den store jamborette næste år med deltagere af spejdere fra hele verden. - Det giver selvfølgelig lejrlederen for jamboretten spekulationer, slutter Carsten Greve, for hvad skal han gøre, når jeg står som modtager af tilmeldinger fra lande så langt væk som Gambia.