USA

Spejdere arbejder for USA-tur

GISTRUP:Som følge af en stor undersøgelse, som spejderbevægelsen fik lavet sidste år, har det vist sig, at de såkaldte attraktive spejdergrupper, der bl.a. er defineret som en gruppe med flere medlemmer, end der kunne forventes ud fra det lokale børneantal samt geografien, har haft endog stor succes med at fokusere på fire kerneområder i form af holdånd, ambitioner og forenkling samt en ledelse, der er i stand til at binde tingene sammen. Efter at tropsleder Torben Hoelgaard fra Valdemar Atterdag gruppe i Gistrup læste konklusionen på undersøgelsen, blev han meget inspireret. Derfor blev det besluttet at lave spejderarbejdet på en ny måde i Gistrup, og som ambition har spejderne et ønske om at besøge en venskabstrop i Nordamerika i forbindelse med sommerlejren 2008. Det primære mål med besøget er dels at styrke de unges sprog og kulturforståelse og dels at lære at have synlige ambitioner. De høje og synlige ambitioner tæller til at vise kammeraterne, hvor sejt det er at gå til spejder i Gistrup, for det er meget vigtigt fortsat at kunne fastholde de unge mellem 12 og 16 år. Tjener penge til turen De unge skal i forbindelse med ambitionen om en sommerferie i USA lære, at selv om målene tilsyneladende sættes meget højt, er det muligt at nå dem, hvis viljen er til stede, og hvis samarbejdet er der. Derfor skal spejderne selv yde en meget stor indsats for at komme på rejsen, for der skal tjenes penge til turen, og det er blandt andet sket ved at gå med reklamer i sommerferien. Som et nyt initiativ skal der her i efteråret sælges blomsterløg, og det sker ved, at spejderne går fra dør til dør i Gistrup og Sdr. Tranders for at aflevere en folder om de nye tider hos spejderne samtidigt med, at der til alle interesserede afleveres et katalog, hvorfra der kan bestilles blomsterløg. Bestillingen afhentes så efter aftale, og sidst i oktober kommer spejderne med de bestilte blomsterløg således, at de kan komme i jorden inden vinteren.