EMNER

Spejdere kommer flittigt til møderne

JERSLEV: De ca 60 spejdere, der er tilknyttet KFUM-spejderne i Jerslev, er meget stabile til at møde op til møderne. Det finder formanden for grupperådet, Eigil Vangsted, meget positivt, hvilket han gav udtryk for på den årlige generalforsmling. Kristi himmelfartsløbet, der blev afviklet i skoven ved Hallund, var tilrettelagt af spejderne i Jerslev og Brønderslev og var begunstiget af godt vejr. Den årlige spejderfest med loppemarked var vellykket og gav et pænt overskud. Sommerlejren på Læsø blev en god oplevelse for de fleste. Kaffeteltet på Jerslev Marked er en vigtig indtægtskilde. Det er derfor meget vigtigt, at forældre giver en hjælpende hånd her. Tilskuddene fra kommunen bliver efterhånden mindre og mindre, hvilket formanden står uforstående overfor, da spejderarbejdet er et stykke godt ungdomsarbejde. Børn og voksne havde en god dag ved oprykningen, hvor der blandt andet var et populært "grokkelløb". Også årets julestue blev en hyggedag for deltagerne. Grupperådets kasserer, Lene Bertram, gennemgik regnskabet, der slutter med et overskud på 8910 kr. Kaffeteltet på Jerslev Marked indbragte 22.472 kr., mens omdeling af telefonbøger betød en indtægt på 8628 kr. Jytte Nørgaard blev genvalgt til grupperådet. Nyvalgt blev John Mathiasen. Han afløser Lone Poulsen, der ikke ønskede at modtage genvalg. Ledelsen havde inviteret børn og forældre til fællesspisning. 49 børn og voksne havde taget imod indbydelsen. mens forældrene gik til generalforsamling, muntrede børnene sig med at slå katten af tønden. ruk