Aalborg

Spejderhæder til Kurt Keldorff

Sct. Georgs Gilderne i Aalborg uddelte i går Sct. Georgs Prisen 2006

Kurt Keldorff (tv) har blandt an­det ar­bej­det for at få de uni­for­me­re­de korps hørt og til­go­de­set i det po­li­tis­ke liv. Ved si­den af står Finn Bram­sen, der over­rak­te Sct. Georgs Pri­sen.Foto: Micha­el Byg­bal­le

Kurt Keldorff (tv) har blandt an­det ar­bej­det for at få de uni­for­me­re­de korps hørt og til­go­de­set i det po­li­tis­ke liv. Ved si­den af står Finn Bram­sen, der over­rak­te Sct. Georgs Pri­sen.Foto: Micha­el Byg­bal­le

AALBORG:- Kurt Keldorff har i en menneskealder været en aktiv og højt værdsat leder i Det Danske Spejderkorps. Sådan indledte formanden for spejderkontaktudvalget for gilderne, Finn Bramsen, sin begrundelse af, hvorfor netop Kurt Keldorff har gjort sig fortjent til at få Sct. Georgs Prisen for år 2006. Sct. Georgs Gilderne er en sammenslutning af tidligere spejdere, og i Aalborg har man i en årrække uddelt en særlig hædersbevisning til en person, som i årets løb eller i en lang årrække har ydet en ekstraordinær indsats for spejderkorps eller FDF. Og det har Kurt Keldorff. Han er tidligere formand for børne- og ungdomsområdet samt har været medlem af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune. Igennem sidstnævnte position har han ofte talt spejdernes sag i det politiske liv og yder stadig en indsats som medlem af Jens Bangs division og som formand for Nordjysk Spejdermuseum. En glad og stolt Kurt Keldorff modtog et certifikat sammen med et kontant beløb på 3000 kroner. Normalt uddeles prisen ved den årlige nytårsparade, men på grund af aflysning blev prisen for 2006 i stedet uddelt til åbent hus.