EMNER

Spejderledere skal lære at tackle urolige børn

BRØNDERSLEV:Sct. Georgs Gildet i Brønderslev holder i morgen en temaaften for spejderledere og forældreråd. Temaet er "Hvordan tackler vi urolige børn i en spejdergruppe?" Arrangementet holdes på Landboskolen i Danmarksgade i Brønderslev. Aftenens foredragsholder er Ole Conrad fra Institutionen Holmgaard. - Ole Conrad har været spejderleder i mange år, og gennem sit daglige arbejde har han kontakt med mange vanskelige unge. Ole Conrad siger, at løsningerne på nogle af samfundets problemer med børn og unge munder ud i, at det er svært at finde nogle ansvarlige aktører. - Vi oplever på den ene side vold, misbrug og tyvagtighed. På den anden side er der problemer som fedme, spiseforstyrrelser og selvmord. - Spejderbevægelsen skal optage kriminelle, skolerne skal undervise, forebyggende, i stort set alle forhold i livet, der kan give kvaler. - Pædagoger og socialrådgivere skal - på en skala - meddele deres bekymring til de rette myndigheder, og forældre kræver de dårligst fungerende børn og unge ud af deres børns klasser, pasningsordninger, fritidsinteresser osv. Indbudt er alle spejderledere i Brønderslev Kommune samt forældreråd ved KFUM, KFUK, DDS, FDF og baptistgruppen.