Brønderslev

Spejderlederprisen uddeles

Sct. Georgs Gildet efterlyser emner til prisen

BRØNDERSLEV:Spejderlederprisen uddeles søndag 15. september, og det sker i forbindelse med afslutningen på Sct. Georgs Løbet for de yngste aldersgrupper: Spejderlederprisen er indstiftet af Sct. Georgs Gildet i Brønderslev i 1989, og den uddeles efter indstilling til en person, der har ydet en stor og uegennyttig indsats som leder eller hjælper inden for de uniformerede ungdomskorps i Brønderslev Kommune. Såvel grupper som enkeltpersoner kan foretage indstillinger af personer til modtagelse af spejderlederprisen. Forslag skal være indsendt senest mandag til formand for spejderkontaktudvalget, Niels Fuglsang, fort at komme med i udvælgelsen. Det er Sct. Georgs Gildets Spejderkontaktudvalg, der udpeger Årets Spejderleder. - Så hvis man kender én, som fortjener spejderlederprisen, bør man snarest indsende sit forslag med en kort begrundelse, siger Niels Fuglsang.