Sundby

Spejderne satser på parkeringspenge

Markedet i Vilsund vil fortsat give en god skærv til spejderne i Stagstrup.

Det var med en vis betænkelighed, at spejderne i Stagstrup for mere end et år siden fik de første meldinger om, at politiet agtede at sløjfe parkeringsmulighederne ved havnen i Vilsund i forbindelse med Vildsund Marked. Ved at lukke for parkering på havnen vil politiet hindre den tidligere store færdsel af fodgængere over hovedvejen. Men betænkelighederne var unødvendige, idet spejderne nu er gået sammen med Sundby Thy Idrætsklub om i fællesskab at sørge for parkeringen på Åsvej. Det oplyser Lars Bach, der er talsmand for spejderne. Spejderne i Stagstrup plejer at kunne tjene omkring 75.000 kroner ved parkeringen, og Lars Bach forventer, at der kan tjenes nogenlunde det samme i det nye samarbejde. Spejderne får god brug for pengene, der blandt andet vil gå til at sende ledere på kursus og børn på lejre. I praksis vil det dog blive spejdernes forældre, der skal anvise parkeringspladser, da de fleste af spejderne er for små til at tage ansvaret.