Boligøkonomi

Spekulation i dårlige huse stoppes

Huslejenævnet har nedsat lejen til det halve i et af Låsby Svendsens huse

BROVST:Det fælleskommunale huslejenævn har nedsat lejen i et af Låsby Svendsens huse i kommunen fra 3500 kr. til godt det halve, 1800 kr. om måneden. Det var socialudvalget, som havde indbragt sagen for huslejenævnet, fordi man vurderede, at huslejen var for stor i forhold til husets stand. Det er noget nyt, at kommunen kan rejse sager i huslejenævnet, hvis lejeren af huset har søgt boligsikring hos kommunen. Efter at have fået medhold i nævnet i denne sag vil kommunen nu have yderligere to sager prøvet. I lang tid har dårlige ejendomme rundt om i kommunerne været opkøbt og udlejet til folk, som så har søgt boligsikring hos kommunerne, og forskellige metoder har været prøvet for at komme denne trafik til livs. Nu ser det ud til, at kommunerne har fat i den lange ende. - Det er vejen frem til at stoppe ublu huslejer i meget dårlige ejendomme, siger socialudvalgsformand Ole Christensen (S). - Hvis ikke der er nogen stor fortjeneste i at købe sådan en ejendom - hvis opkøberen ved, at hver eneste gang, han køber et hus, vil kommunen indbringe huslejen for huslejenævnet og få den nedsat - vil han søge efter andre steder at opkøbe huse. På den måde reducerer vi vores omkostninger, samtidig med at vi får has på sådanne spekulanter, siger en tilfreds socialudvalgsformand. - Det er nogle af de midler, vi har, og skal benytte os af. Han opfordrer lejere til selv at kontakte huslejenævnet, hvis de mener, deres husleje er for høj. Kommunen har kun mulighed for at gå ind i de sager, den har kendskab til, og det vil stort set sige de tilfælde, hvor der udbetales boligsikring. Huslejenævnet har fastsat en omkostningsbestemt husleje for ejendommen. Til sin afgørelse har nævnet indhentet oplysninger om ejendommens driftsudgifter, det vil siger ejendomsskat, diverse kommunale udgifter, forsikring, administration ud fra en norm, samt kapitalafkast, hvori nyanskaffelser er indregnet. Endelig er henlæggelse til udvendig vedligeholdelse regnet med. Udlejer har ikke ønsket at kommentere sagen, men meddelt huslejenævnet, at han ikke ville oplyse ejendommens driftsudgifter. Huslejenedsættelsen har tilbagevirkende kraft fra den første lejebetaling, og det vil sige, at udlejer skal tilbagebetale penge til lejer.