Ledelse

SPF-Selskabet under lup

Ledelsen slipper i første omgang for videre intern tiltale

København: Selskabets ledelse og Danske Slagterier vil gennemgå alle forretningsgange. Umiddelbart skal der ikke ryge hoveder efter afsløring af fusk med svinetransporter. Slagteriernes transportfirma, SPF-Selskabet, skal have gennemgået alle sine forretningsgange, før de lange svinetransporter ud af EU kan komme i gang igen. Foreløbig får sagen om selskabets ulovlige grisetransporter ikke konsekvenser for selskabets ledelse. SPF-Selskabets transporter ud af EU blev standset med øjeblikkelig virkning, da det kom frem, at ni transporter til Rusland i år er ulovlige efter EU-reglerne. Siden er det yderligere kommet frem, at selskabet ikke har haft orden i papirerne. Det er SPF-Selskabets ledelse, der skal gennemgå forretningsgangene i samarbejde med brancheorganisationen Danske Slagterier, oplyser Danske Slagteriers formand, Bent Claudi Lassen, efter et krisemøde tirsdag aften. Mødet blev hasteindkaldt, efter at det kom frem, at selskabet havde givet myndighederne forkerte oplysninger. Kun på papiret På de lange transporter ud af EU fik grisene ikke hvileperioder i stalde undervejs, sådan som det fremgik af papirerne. - Selv om der har været smittemæssige årsager, er det fuldstændig uacceptabelt, at man ikke har meddelt myndighederne, at grisene ikke blev læsset af. Transporterne ud af EU er indstillet, indtil vi har gennemgået alle forretningsgange minutiøst, så alt fremover foregår efter bogen, og vi er sikre på tilbagemeldingerne, siger Bent Claudi Lassen. Han afviser ikke, at sagen kan få konsekvenser for SFP-Selskabets ledelse, men vil først se på de personmæssige konsekvenser, når politiet har undersøgt sagen. - Det væsentlige er, at vi får sikret, at vi overholder reglerne, og at dyrene behandles på en god og forsvarlig måde. Om sagen skal have personmæssige konsekvenser, tager vi stilling til efter politisagen, som afklarer, hvor alvorlige overtrædelser af reglerne, der er tale om, siger Bent Claudi Lassen. Dansk Folkepartis fødevareordfører, Christian H. Hansen opfordrer Danske Slagterier til at drage de personmæssige konsekvenser med det samme. - Man kan ikke indrømme, at der er sket fejl, og så holde hånden over ledelsen. Det er ikke at vise handlekraft, siger Christian H. Hansen. En gennemgang af SPF-Selskabets svinetransporter til Rusland, som Morgenavisen Jyllands-Posten lavet, viser, at det af selskabets godkendte ruteplaner fremgår, at dyrene under de lange transporter undervejs får 24 timers hvile i såkaldte hvilestalde. 123 timer undervejs Som hovedregel er dyrene imidlertid ikke blevet læsset af, men har tilbragt hvileperioden i transportbilen. Det betyder, at grisene tilbringer op til 123 timer på ladet. Direktør Peter Skov Madsen, SPF-Selskabet har indrømmet, at det var “en fejl”, at papirerne gav indtryk af, at grisene blev læsset af i hvilestalde undervejs, når de rent faktisk ikke blev det. SPF-Selskabet argumenterer med, at russiske hvilestalde er for elendige til at lukke grisene ud. Desuden påberåber selskabet sig, at det har været i god tro, fordi fødevareregionerne har sagt god for logbøgerne for transporterne. Ifølge både Justitsministeriet og Fødevarestyrelsen er der tale om ulovlige transporter, og på den baggrund har veterinærdirektør Preben Willeberg, Fødevarestyrelsen, bebudet en politisag. En dommer må se på, om e godkendte logbøger er en undskyldning./ritzau/