EMNER

“Spidssnudet svamp” set på Egholm?

EGHOLM:Hvor lidt viden må man have som medlem af teknik og miljøudvalget i Aalborg Kommune? Det spørgsmål dukker uvægerligt op, efter at have læst den udtalelse, som Mariann Nørgaard har fået gengivet på hjemmesiden: www.dr.dk/nord lørdag den 3. marts. Her kan man læse, at Aalborg vil puste nyt liv i 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, og at man opfordrer staten til at medvirke til, at færdiggøre den del af VVM-redegørelsen, som amtet ikke nåede at blive færdige med i 2006. Man kan så videre læse, at de manglende undersøgelser går ud på at tælle, hvor mange svampe af typen “spidssnudet padde”, der er på Egholm. Der står endvidere, at de resterende undersøgelser vil koste mellem 200.000 og 400.000 kr. De penge kan man godt sætte ind på min konto allerede i dag, for svaret er 100 % sikkert 0! Der findes nemlig ingen svampearter med navnet “spidssnudet padde”. Der findes heller ingen “padder” med navnet “spidssnudet svamp”. Til gengæld må der være begrundet frygt for, at der findes en flok “padder” i byrådet, som enten ikke ved en hujende s... om, hvad de sidder og arbejder med, eller også har de spist for mange svampe! Jeg ser nu meget gerne, at Egholms dyre- og planteliv dokumenteres ved en effektiv undersøgelse, men de sporadiske kig, som man fik foretaget sidste år, vil jeg ikke betegne som undersøgelser. Skal man lave noget troværdigt, skal det foregå over mindst et helt år, og helst flere. Man kan jo f.eks. ikke undersøge trækfugles adfærd om sommeren! Jeg bemærkede mig, at det lykkedes amtet at få Skov- og Naturstyrelsen til at hoppe med på flere af de afværgeforanstaltninger, som man fremlagde lige før nytår, men det undrer mig, at amtet kun tog SNS alvorligt. Hvad med alle de andre indsigelser, som blev sendt til amtet? Jeg selv sendte 19 sider med indsigelser og spørgsmål, men har endnu ikke modtaget svar på en eneste. Var offentlighedsfasen bare et spil for galleriet? Nå men pyt med det, for vi går nu fremtiden i møde med ro i sindet her på Egholm. Den igangværende fredningssag vil utvivlsomt stoppe enhver snak om motorvej og fast forbindelse til Egholm i al fremtid! God svampejagt!