Kunst

Spil for galleriet?

ÆLDREOMSORG:Man skulle tro, at de gamle er blevet hevet lige lukt ud af en kz-lejr, og det må også være tilfældet, når man læser Susanne Flydtkjærs 10 bud om gamles rettigheder (7.5.). Lutter selvfølgeligheder, men man må jo gå ud fra, at det modsatte har været gældende i mange år. Forbundet af Offentligt Ansatte og Dansk Sygeplejeråd har utroligt meget at skulle rette op på og gøre godt, og hvis noget skal blive bedre, og det hele ikke bare er et spil for galleriet, så er det fagforeningernes første opgave at sætte sig selv i baggrunden. En splinterny disciplin må man nok sige.