Spil for galleriet

SKATTEMINISTER:Den nye skatteminister har tænkt store tanker på skatteområdet - synes han i hvert fald selv. Der skal gives skattefrihed til babysittere og hundepassere. I praksis har denne skattefrihed været gældende i lang tid, idet landets skatteforvaltninger næppe har brugt lang tid på at efterforske ubeskattede indtægter af denne art. Pensionister skal fremover have lov til at arbejde lidt mere, uden at det får skattemæssige konsekvenser. Grænsen tænkes hævet til kr. 10.000 og indtægten får derved karakter af at være egentlig lønindkomst og er dermed i konkurrence med andre udbydere af havearbejde og lignende, der er fuldt skattepligtige af deres ydelser. Kære hr. skatteminister, brug nu tiden på at udtænke forslag, der kan hindre store selskaber i at skattetænke ved at flytte fortjenester over grænser til skattelylande. Denne trafik har kostet samfundet mange tabte skattekroner. Når du har løst denne opgave, kunne du kaste dig over metoder til afdækning og beskatning af sort arbejde. Jeg er sikker på, at du får nok at se til med disse store opgaver, men så længe du bruger tid på skattemæssige problemstillinger, der har karakter af at være spil for galleriet, så går de store fisk fri - men det er måske også hensigten?