Aalborg

Spil for galleriet?

Af Louise Faber formand for Borgerbevægelsen www.nejtilmotorvej.dk, Ida Maries Vej 16, 9000 Aalborg MOTORVEJ: Kristian Andersen (V) konkluderer, at nordjyderne er kloge nok til at begå sig i et moderne demokrati. "Der er foreløbig kommet mere end 100 indlæg i høringsfasen", skriver han. Ja! Det er rigtigt - Borgerne er gået i gang! Borgerne har forstået, hvor vigtigt det er, at der reageres formelt med et høringsvar til vd@vd.dk inden 31.8. 2010, Dette er den eneste måde, de kan påvirke staten, så der træffes den rigtige beslutning. De har forstået, at de ikke kan komme til orde eller blive hørt, medmindre de demokratiske midler bringes aktivt i anvendelse. Der skrives læserbreve, der debatteres, der oprettes hjemmesider og facebook-grupper. Der er varslet motorvejsvandring fra fire udgangspositioner i vest både tirsdag 23.8. kl. 18.30 og søndag 28.8. kl. 18. Der er for længst sendt henvendelser til byrådspolitikkerne, og nu også til regionsrådspolitikkerne - ja, sågar Nordjyllands borgmestre har - eller får snart - en henvendelse. Men hvor bliver svarene af? Hvor bliver de folkevalgtes politiske indlæg i aviserne af? Hvor bliver den nødvendige dialog og diskussion med byens borgere af? Kan demokratiet fungere, hvis politikkerne og borgerne ikke indgår i dialog i høringsfasen? Kan man bede Borgerne om at tage stilling til en omfattende VVM-redegørelse uden som folkevalgt i området at tilkendegive, hvilken holdning man selv står for - og hvorfor? Nej! Det kan man ikke! Det er at sjuske under den demokratiske beslutningsproces. Det er mangel på respekt for vælgerne. Det er at reducere høringen til et spil for galleriet! Tag tråden op efter Kristian Andersens debatindlæg - og svar også Borgerbevægelsens henvendelse! Jeg er sikker på, at de fleste borgere er trætte af at vente på dialogen. Nu skal det være! Nu skal politikerne i gang!