Lokalpolitik

Spildevand må ikke svine drikkevand

Lokal vandforsyning kan måske få glæde af minirenseanlæg i stedet for nedsivning

GRAVERHUSENE:En gammel traver i teknisk udvalg er nu klar til at blive trukket af stalden igen, men i ny skikkelse. Det drejer sig om revisionen af Skørping Kommunes spildevandsplan for området Graverhusene og Solbjerg Stationsby. I marts 2002 måtte teknisk udvalgs oprindelige plan give op over for den forhindring, et flertal af byrådet satte op. Nu skal i første omgang et møde sidst i januar med lodsejerne i Graverhusene afsløre, om manøvren kan lykkes denne gang. Kravet i 2002 fra byrådsflertallets side var, at udvalget for teknik og miljø stillede op med en lokal og lavteknologisk løsning i stedet for den oprindelige plan om lave en ny kloakledning fra Graverhusene gennem Solbjerg Stationsby og transportere alt spildevandet fra området til Bælum renseanlæg. Godt fem millioner kr. lød prisoverslaget på tilbage i efteråret 2001, og det fik blandt andre medlem af teknisk udvalg, Peter Riise, dengang Venstre, nu løsgænger, til at udtale til NORDJYSKE Stiftstidende: "Man skyder fluer med kanoner. Man får en mikroskopisk miljøgevinst for en kæmpeinvestering på fem millioner." Også flere beboere i området frabad sig den dyre løsning, og det har man lyttet til i teknisk udvalg, hvor man har bedt forvaltningen i samarbejde med Hedeselskabet komme med nye forslag, så man kan undgå fjerntransport af kloakvandet og alligevel sikre en tilstrækkelig rensning af spildevandet for vandløbenes skyld og for det lokale drikkevands skyld. Formanden for teknisk udvalg, Henrik Christensen (S), vil gerne slå et slag for, at der etableres minirenseanlæg i Graverhusene i stedet for blot nedsivningsanlæg, som er det mest nærliggende. - Alle lodsejerne har jo individuelle vandboringer, og vandkvaliteten er udmærket. Så ville det være lidt uintelligent bare at lade spildevandet sive ned i jorden, mener Henrik Christensen. Minirenseanlæg kan være lokale anlæg, som flere husstande kan deles om. Vej- og kloakingeniør Arne Holm-Hansen, Skørping Kommune, tør ikke gætte på, hvad prisen for den enkelte husstand kan løbe op i, for det kommer an på mange ting: - Ifølge materiale fra Hedeselskabet koster et minirenseanlæg mellem 50.000-70.000 kr. pr. husstand plus en årlig driftsudgift på 5000-6000 kr. Men det er lige lovlig højt sat, tror vi. Under alle omstændigheder må det selvfølgelig ikke blive for bekosteligt for de enkelte beboere, siger Arne Holm-Hansen. Et minirenseanlæg er dog nemmere at etablere end for eksempel rodzoneanlæg: - Et større pileanlæg kræver større arealer, mens man kan etablere et minirenseanlæg på egen grund, siger Arne Holm-Hansen. Både kloakingeniøren og udvalgsformanden er optaget af, at man finder en samlet løsning for spildevandet og drikkevandet: - Hvis man fik løst begge dele på én gang, ville det være det bedste, siger Arne Holm-Hansen, mens Henrik Christensen peger på, at nedsivningsanlæg kræver en afstand på mindst 150 meter fra vandforsyning: - Derfor kunne man så blive nødt til at lave en ny, fælles vandforsyning i området på et tidspunkt. I det nye forslag til spildevandsplan kan man nøjes med at renovere det eksisterende kloaknet i Solbjerg Stationsby, men det trænger det også voldsomt til, lyder vurderingen fra Hedeselskabet og kommunen.