Lokalpolitik

Spildevand samles i Hadsund

Mariagerfjord Kommune skal formentlig kun have ét renseanlæg

Hadsund Renseanlæg har kapacitetsproblemer, så allerede nu har man stukket hovederne sammen på tværs af grænserne for de fire sammenlægningskommuner for at finde en langsigtet løsning.foto: lars pauli

Hadsund Renseanlæg har kapacitetsproblemer, så allerede nu har man stukket hovederne sammen på tværs af grænserne for de fire sammenlægningskommuner for at finde en langsigtet løsning.foto: lars pauli

HADSUND:Onde tunger vil mene, at det er oplæg til en mere end almindeligt ondsindet revysketch, men ikke desto mindre tegner alt til, at Hadsund bliver stedet, hvor al Mariagerfjord Kommunes beskidte vand skal samles. Det fremgår af den ”renseanlægsstrategi”, som er fastlagt i et samarbejde mellem de fire sammenlægningskommuners forvaltninger og politikere. Strategien peger i retning af ét rensningsanlæg for hele kommunen, og investeringerne i selve anlægget og tilhørende spildevandsledninger og -pumper ventes at løbe op i 60-80 mio. kr. over de næste 20 år. Hobro er bedst Netop renseanlægget i Hadsund har i dag store kapacitetsproblemer, og derfor har det været nødvendigt allerede nu at kigge langt ud i fremtiden. - For at undgå investeringer, som på sigt kan vise sig overflødige, forklarer teknisk chef Per Alstrup. Det bedst fungerende rensningsanlæg ligger p.t. i Hobro, men placeringen af et nyt renseanlæg i Hadsund anses for at være den bedste løsning set i et længere perspektiv, blandt andet fordi det rensede vand ledes ud i Mariager Fjord nærmere udmundingen, hvor det gør mindre skade. - Hobro har det bedste anlæg, men den dårligste placering, konkluderer Per Alstrup. Tegner godt At samle spildevandet og rensningen af det ét sted indebærer en række fordele. Driften bliver billigere, rensningen bliver mere effektiv og vil kunne leve op til eventuelle skærpede grænseværdier, og et stort anlæg vil være mere robust over for skiftende belastninger. Desuden vil arealerne, hvor de til den tid nedlagte anlæg ligger, kunne anvendes til andre formål eller sælges. Flere af dem ligger inden for bymæssig bebyggelse og repræsenterer pæne grundværdier. Formanden for teknik- og miljøudvalget (TMU) i Hadsund Kommune, Knud Christensen (V), er fuld af lovord over planen og ikke mindst måden, den er blevet til på. - Jeg synes, det er flot, at man så tidligt har kunnet sætte sig sammen og finde en bæredygtig løsningsmodel. Hvis det bliver kendetegnende for samarbejdet i Mariagerfjord Kommune, så tegner det godt for den nye kommunes, siger Knud Christensen, der ikke genopstillede ved seneste valg og altså ikke bliver en del af det nye byråd. Det nye renseanlæg forventes placeret øst for Hadsund, tæt på det eksisterende renseanlæg.