Spildt asfalt

Adskillige borgere i Als er i oprør over det, man kalder kommunalt frås med pengene. Samtidig med at Als vandværk er gået i gang med at nedlægge ny vandledninger og derfor er nødt til at bryde asfalten op, lapper kommunen gamle huller på de strækninger, hvor der skal graves.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Man er ved at læg­ge sid­ste hånd på ar­bej­det med at ned­læg­ge vand­led­ning fra Kir­ke­vej til Hul­ve­jen, og der­ef­ter gælder det så stræk­nin­gen til Spring­vands­plad­sen.

Firmaet NCC, der er hyret af Mariagerfjord kommune til lappearbejdet, brugte adskillige mandetimer på at lappe strækningen Hulvejens forlængelse til Springvandspladsen - samme strækning, som Als vandværk en af de kommende dage graver op igen for at skifte vandledningerne. Gitte Nielsen på Teknisk Forvaltning bekræfter, at Als Vandværk har søgt og fået tilladelse til at grave i perioden mellem første april og første juni. Hun kender ikke noget til asfaltarbejdet og kan i øvrigt ikke se det store problem i, at der bliver lappet nogle huller, der efterfølgende skal graves op. Det kan til gengæld formanden for Als Vandværk, Poul Lundsgaard. - Man kunne jo nok have ventet eller sprunget det over. Vi har jo efterfølgende pligt til at reetablere med asfalt. - Det er trods alt nok ikke småpenge, det har kostet at lappe hullerne på strækningen, siger han. Vandværket i Als slutter torsdag første etape af udskiftningen. Det er en strækning fra Kirkevej til Hulvejen, der er forsynet med ny ledning. Derefter står der så strækningen mod byens anlæg på Springvandspladsen på programmet, hvor fræsemaskinen skal i gang med den ny kommunale asfalt.