EMNER

Spildt olie flød ud i Lindenborg Å

SEJLFLOD:Takket være en hurtig reaktion fra en beboer i Sejlflod, blev skaderne meget begrænset, da der tirsdag aften flød olie ud i Lindenborg Å i Sejlflod by. En traktor havde tabt en tromle med dieselolie på Sdr. Bygade ca. 200 meter fra åen, men føreren opdagede ikke noget og kørte videre. Tønden lækkede og olie begyndte at sive ud på jorden og videre i åen, der blev dækket af en tynd oliefilm. En beboer på Kanalvej 1 opdagede, hvad der var sket, og slog alarm til politi og det lokale beredskab, der rykkede ud med en flydespærring. - Vi regner med, at der er løbet ca. 30 liter olie ud i alt. Men ved hjælp af en flydespærringen fik mandskabet meget hurtigt samlet en stor del af olien op. Noget var løbet ud på jorden, og det blev gravet op i går og kørt til behørig behandling, fortæller Sejlflod Kommunes brandinspektør Flemming Knudsen. Han skyder på, at det lykkedes at få samlet de 20 liter olie op igen. Bagefter lykkedes det også at komme i kontakt med føreren af traktoren, så både politi og brandmyndighed har sluttet sagen. Da der var tale om så beskeden en mængde olie i åen, menes eventuelle fisk i området ikke at have taget skade. - Det ser imidlertid voldsomt ud når en oliefilm breder sig på en vandoverflade, tilføjer brandinspektøren.