Spildt på gulvet

I 1996-97 var undertegnede medlem af Folketingets undervisningsudvalg med Hanne Severinsen som formand.

Det var et meget aktivt udvalg. 17.-20. september 1996 var vi på studietur til Tjekkiet for at se på skoleprojekter, som Danmark og Tyskland havde støttet. Vi var rundt på skoler, universiteter og havde møder med lærere og politikere. De satsede meget på de dygtigste elever, der skulle igennem meget svære prøver, bl.a. i økonomi, før de blev optaget på universitetet. 8.-10. september 1997 var udvalget i Finland med Hanne Severinsen (V), seks fra S, to fra R, en fra Enhedslisten, en fra K og undertegnede fra CD. Ingen fra Dansk Folkeparti, der tilsyneladende ikke var interesseret. Vi fik en lektion i, hvordan læsning blev leget ind i børnene, og der var i Finland tradition for, at forældrene meget tidligt læste med deres børn. Vi fik det indtryk, at både børn, forældre og lærere var glade og engagerede. Det var meget inspirerende for os fra Danmark. 1.-2. oktober 1997 var udvalget på studietur til Bornholm, og det viste sig, at vi kunne lære meget af undervisningen på Bornholm, som - så vidt jeg ved - er en del af Danmark. Vi blev orienteret om bl.a. tre års-screening, sproglig opmærksomhed, første læseundervisning, bornholmske læseresultater og ministeriet udviklingsarbejde. Vi så en video om det sproglige arbejde i skolestarten "Man ska' ku' læse". Den kan måske skolerne på fastlandet låne og lære af. Da jeg så kom hjem på Christiansborg og begejstret ville fortælle om mine oplevelser, gad ingen høre på det. Det gik tilsyneladende på samme måde i Venstre, der havde den fordel, at Bertel Haarder var minister på området, for der skete intet. Når statsministeren nu taler om at højne den danske folkeskole, bliver jeg både ked af det og rasende, for hvor var de i 1997? 14 år er spildt på gulvet til skade for vore børn og unge. Hvis resultaterne af udvalgenes rejser stadig er det samme, så spar de penge til noget andet.