Ungdomsuddannelser

Spildt tid på produktionsskoler

De unge spilder tiden på produktionsskolerne. Mange forlader hvert år produktionsskolerne uden at være blevet klogere på, hvordan de skal klare sig på en uddannelse.

Det er et problem over hele landet, mener sekretariatschef i Produktionsskoleforeningen, Anders Hess. - Der sker et enormt ressourcespild på skolerne, og eleverne oplever, at de ikke får den hjælp, de får brug for, siger han. Omkring 1500 unge går hvert år på produktionsskole i Nordjylland. Omkring en tredjedel af dem har svært ved at læse og stave, vurderer produktionsskolerne og Nordjyllands Amts Taleinstitut. Det kan forhindre dem i at gå videre i uddannelsessystemet. Ifølge lovgivningen skal skolerne blandt andet forbedre de unges muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, men proceduren er ofte alt for langsom, forklarer tale- og læsepædagog på taleinstituttet, Joan Staun. De unge kan maksimalt gå på skolen et år og når ikke at få hjælpen, før de er gået ud igen. Produktionsskolerne i Nordjylland og Nordjyllands Amts Taleinstitut er derfor gået sammen om et projekt, der hurtigt skal afdække elevernes behov for hjælp. Indtil videre er det en succes.