Lokalpolitik

Spildt ulejlighed

NEDRIVNING:I lokalplan 5/2007, der gav lov til Sparekassen Hobro nye store dominerende byggeri, blev det beskrevet, at netop købstadsmiljøet skulle bevares. Lokalplanens formål var således bl.a.at bevare det ældre købstadsprægede tilhørende gårdmiljø, som skulle stå som murværk i den oprindelige karakter. En lokalplan, selv med bevaringsinteresser, er ikke mere værd end det papir, den er skrevet på. Egentlig spildt ulejlighed og misbrug af borgernes skattekroner til udarbejdelse af en sådan lokalplan. Der stod også, at den nye bebyggelse i form og udtryk skulle afbalanceres sparekassens tidligere gennemførte tilbygning. Enhver kan jo bruge sine øjne og mene, hvad man vil. Men den ansvarlige såkaldte "Kulturarvskommune" og dermed byrådsmedlemmerne må til at få indsigt i og tage sig sammen, når det gælder bygningskulturen.